Sở Tư pháp tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp

Cập nhật: Thứ tư, 13/07/2022

Thực hiện Công văn số 614/BTTP-TTrBTTP&QLGĐTP ngày 29/6/2022 của Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp về việc kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý về công tác giám định tư pháp, ngày 12/7/2022, Sở Tư pháp đã chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp và đồng chí Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và đại điện 02 tổ chức giám định công lập trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Đề án 250). Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp, Đoàn kiểm tra đề nghị làm rõ một số nội dung tại báo cáo, đồng thời đề nghị các Sở, ngành tham gia ý kiến vào báo cáo, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, công tác phối hợp của Sở Tư pháp với các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám định tư pháp.

Buổi làm việc nhận được 07 ý kiến thảo luận, trong đó, các đại biểu đánh giá cao vai trò của Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động giám định tại đơn vị mình như: Khó khăn, vướng mắc về thể chế, về trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động giám định; về nguồn nhân lực thực hiện công tác giám định tư pháp, về kinh phí, chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp…

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Đoàn Văn Hường đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các ngành, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải, đồng thời giải đáp những vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật về giám định tư pháp và các văn bản có liên quan. Đoàn sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các ngành để giải quyết, đối với những nội dung vượt thẩm quyền Đoàn sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Phát biểu bế mạc buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Hường ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tham mưu UBND tỉnh quản lý công tác giám định tư pháp nói chung và tham mưu triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Đề án 250 nói riêng; đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp bổ sung vào một số nội dung để làm rõ kết quả thực hiện. Trên cơ sở kết quả làm việc, Đoàn lập Biên bản ghi nhận nội dung làm việc; kết thúc đợt kiểm tra công tác giám định tư pháp tại tỉnh Ninh Bình, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi các đơn vị qua đó chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và phương hướng triển khai công tác giám định tư pháp trong thời gian tới./.

Lê Lý

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336701

Online 10

Hôm nay 67