Công chứng

Chính sách phát triển nghề công chứng

Cập nhật: Thứ hai, 23/11/2020

Ngày 19/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng, với mục tiêu “Phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa hoạt động công chứng VIệt Nam hội nhập với khu vực và thế giới”

Kết quả thực hiện công chứng, chứng thực 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: Thứ hai, 29/06/2020

Trong những năm gần đây, hoạt động công chứng đã từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch cũng như bảo đảm hành lang an toàn pháp lý cho cá nhân, tổ chức khi đến yêu cầu công chứng. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bám sát các chương trình, kế hoạch của Sở Tư pháp, Phòng Công chứng số 1 đã tích cực triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đại hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Cập nhật: Thứ sáu, 31/03/2017

 Ngày 29/3, tại tỉnh Ninh Bình, Ban vận động thành lập Hội Công chứng Viên tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tiến hành

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245547

Online 5

Hôm nay 59