Đại hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Cập nhật: Thứ sáu, 31/03/2017

             Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình. Được sự đồng ý của UBND tỉnh. Ngày 29/3, tại tỉnh Ninh Bình, Ban vận động thành lập Hội Công chứng Viên tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hùng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Bùi Lam Sơn - Phó giám đốc Sở Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Sở Nội vụ; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Bình, lãnh đạo một số Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh  và 15/19 hội viên là Công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hội công chứng viên hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với quy định của Luật Công chứng năm 2014; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP, ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Điều lệ của Tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên. Hội Công chứng viên tỉnh Ninh Bình là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại tỉnh Ninh Bình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên là hội viên của hội, duy trì ổn định và phát triển hoạt động công chứng; phát triển đội ngũ công chứng viên có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu công chứng của xã hội và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình. Sở Tư pháp và Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội Công chứng viên tỉnh Ninh Bình.

 

Đại hội đã thực hiện các nội dung công việc quan trọng như: công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Ninh Bình; thảo luận và thông qua Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hội…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban chấp hành Hội Công chứng viên cần bán sát chương trình hành động, điều lệ hội để tập hợp các công chứng viên của các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động công chứng ngày càng chuyên nghiệp.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên. Đại hội cũng đã bầu Hội đồng khen thưởng và kỷ luật gồm 3 thành viên để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động của hội trong nhiệm kỳ...

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336708

Online 8

Hôm nay 74