Kết quả thực hiện công chứng, chứng thực 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: Thứ hai, 29/06/2020

Trong những năm gần đây, hoạt động công chứng đã từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch cũng như bảo đảm hành lang an toàn pháp lý cho cá nhân, tổ chức khi đến yêu cầu công chứng. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bám sát các chương trình, kế hoạch của Sở Tư pháp, Phòng Công chứng số 1 đã tích cực triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ chương trình, kế hoạch đã đề ra.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Công chứng số 1 đã thực hiện công chứng 304 hợp đồng với 912 văn bản, chứng thực 8.184 bản sao từ 2.045 bản chính, 479 bản dịch từ 269 bản chính và các loại việc khác thu 292.804.000 đồng lệ phí. Ngoài giao dịch theo quy định của pháp luật bắt buộc phải công chứng, số lượng các giao dịch mà tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu công chứng tại Phòng như: giao dịch ủy quyền, mua bán tài sản, thừa kế cũng tăng nhanh, phổ biến và đa dạng.

 

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác công chứng đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân; cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Thứ nhất: tiếp tục tham mưu cho Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu Công chứng trên địa bàn tỉnh, vì việc sớm được xây dựng được Cơ sở dữ liệu công chứng các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với các tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch là một việc cần thiết và cấp bách nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro cho các công chứng viên nói riêng và hoạt động công chứng nói chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Thứ hai: phối kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc tuyên truyền, phổ biến về việc cấp quyền sở hữu nhà ở tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi đến tham gia giao dịch về nhà ở tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

 

Thứ ba: tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra, nhận dạng tài liệu, giấy tờ và hồ sơ giả.      

 

Thứ tư: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng theo hướng sắp xếp hợp lý quy trình nhận và giải quyết hồ sơ công chứng, nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng dữ liệu thông tin phục vụ cho hoạt động công chứng các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản tại Phòng.

 

Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, sắp xếp quy trình giải quyết hồ sơ hợp lý, thực hiện tin học hóa trong quản lý và khai thác hồ sơ lưu trữ, bố trí cán bộ phát huy năng lực chuyên môn giải quyết tốt các yêu cầu công chứng.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, công chức, viên chức và người lao động tại Phòng Công chứng số 1 tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, phục vụ tốt cho hoạt động của mình, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động công chứng đi vào chiều sâu và ngày càng chuyên nghiệp, đồng thời tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.

 

Trần Tâm

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336691

Online 8

Hôm nay 57