Đấu giá tài sản

Sở Tư pháp Ninh Bình Triển khai luật đấu giá tài sản năm 2017

Cập nhật: Thứ tư, 12/07/2017

 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245546

Online 5

Hôm nay 58