Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2022

Cập nhật: Thứ sáu, 08/04/2022

Ngày 08/4/2022, Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng các đoàn thể thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Trong Quý I các lĩnh vực của ngành tư pháp được Sở Tư pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Trong đó một số kết quả nổi bật là: Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC và TDTHPL; tham mưu UBND tỉnh công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh; triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết những việc phát sinh, phức tạp; thực hiện công chứng, chứng thực, tổ chức các cuộc đấu giá tài sản, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đôn đốc, hướng dẫn công tác tư pháp cơ sở kịp thời; lĩnh vực bổ trợ tư pháp thông qua việc kiểm tra đã chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động công chứng, đấu giá tài sản.

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ công tác trọng tâm tại cơ sở như tuyên truyền, PBGDPL, hộ tịch, chứng thực.

Bên cạnh với những kết quả đạt được, trong Quý I công tác tư pháp còn một số tồn tại, hạn chế do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên việc triển khai một số nhiệm vụ theo Kế hoạch còn chậm như tổ chức hội nghị, trợ giúp pháp lý lưu động, các cuộc đấu giá tài sản, các cuộc thanh tra, kiểm tra, nhu cầu cung cấp dịch vụ, giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức do ngành quản lý như công chứng, chứng thực, TGPL, cấp phiếu lý lịch tư pháp giảm. Nhiệm vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC là nhiệm vụ khá mới và đang trong quá trình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để  triển khai thực hiện nên chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ công tác tư pháp, các ý kiến phát biểu của hội nghị đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở trong lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là công tác hộ tịch, chứng thực, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước các tổ chức hành nghề luật sư...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả nổi bật mà các Phòng,Trung tâm đơn vị thuộc Sở; phòng Tư pháp các huyện, thành phố đạt được trong Quý I năm 2022; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, những nội dung không thuộc thẩm quyền, Sở Tư pháp ghi nhận và tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn./.

Đ.T

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336696

Online 8

Hôm nay 62