Ngành Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022

Cập nhật: Thứ ba, 12/07/2022

Sáng ngày 08/7/2022, Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự hội nghị gồm tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng các phòng ; Giám đốc Trung tâm trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh với sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực cố gắng của toàn Ngành, trong 6 tháng đầu năm 2022 Ngành Tư pháp Ninh Bình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ngành và địa phương giao. Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, nổi bật như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế đã đi vào chiều sâu, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước được thống nhất, chặt chẽ. Tham gia ý kiến vào 79 dự thảo văn bản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương và địa phương; thẩm định 66 dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cùng với nội dung phong phú và hình thức tuyên truyền đa dạng giúp chuyển tải nội dung quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận. 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã phối hợp với một số Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức 23 Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật tại cơ sở cho 3.065 đại biểu là báo cáo viên tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở, thành viên câu lạc bộ pháp luật và người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hành chính - Bổ trợ tư pháp tiếp tục thực hiện đảm bảo hiệu quả. Đặc biệt chú trọng đối với công tác xây dựng, chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, đó là nền tảng thực hiện chuyển đổi số của ngành Tư pháp nói riêng và công cuộc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số nói chung của tỉnh nói chung. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 5.990 trẻ em; đăng ký khai tử cho 3.199 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 2.401 đôi; đăng ký giám hộ 16 trường hợp; nhận cha, mẹ, con 73 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch  378 trường hợp; cấp 799 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, xác định lại dân tộc 05 trường hợp. UBND cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đã chứng thực 198.692 bản sao, chứng thực chữ ký 9.305 việc, chứng thực hợp đồng, giao dịch 13.587 việc.

Công tác bổ trợ tư pháp được tăng cường quản lý, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả. Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai tích cực, đã tổ chức 29 cuộc truyền thông, trợ giúp pháp lý tại cơ sở cho khoảng gần 1.000 người dân ở cơ sở tham dự, tư vấn pháp luật miễn phí cho 99 trường hợp. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công dân của Sở, chú trọng rà soát vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ công tác tư pháp, các ý kiến phát biểu của hội nghị đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở trong lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là công tác hộ tịch, chứng thực, quản lý xử lý vi phạm hành chính và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước các tổ chức hành nghề luật sư, đấu giá tài sản...

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và phòng Tư pháp các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát Chương trình công tác tư pháp trọng tâm Ngành Tư pháp Ninh Nình năm 2022, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được đề ra trong Chương trình công tác năm./.

Nguyễn Sinh

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336701

Online 9

Hôm nay 67