Sơ kết công tác tư pháp Quý I/2021, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2021

Cập nhật: Thứ sáu, 02/04/2021

Sáng ngày 02/4/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp Quý I/2021, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng các đoàn thể thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo sơ kết công tác tư pháp Quý I/2021; theo đó trong 3 tháng đầu năm, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ngành Tư pháp Ninh Bình đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch, thống nhất quyết tâm phấn đấu thực tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã ban hành Chương trình định hướng công tác tư pháp giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ trọng tâm 2021; chỉ đạo thực hiện 08/08 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong Quý I đảm bảo tiến độ và chất lượng. Sự phối hợp, kết nối giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nổi bật như: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; hành chính tư pháp; công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý...

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu đảm bảo tính hiệu quả và kịp thời, trên cơ sở đó UBND cùng cấp đã ban hành các văn bản chỉ đạo về các lĩnh vực VBQPPL, PBGDPL, TDTHPL, quản lý xử lý VPHC… và chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả cao. Trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng việc hướng dẫn tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội, HĐND tỉnh thông qua và chính sách, pháp luật mới được ban hành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau phần báo cáo đánh giá kết quả công tác tư pháp Quý I và nhiệm vụ giải pháp công tác Quý II/2021, hội nghị đã dành thời gian để lãnh đạo các Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở và các đồng chí lãnh đạo Sở đã giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính... từ đó giúp các huyện, thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành Tư pháp, đã luôn chủ động tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác của ngành. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Tư pháp năm 2021, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến về bầu cử, hưởng ứng triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và đề nghị của các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi, bổi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý...

T.H

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245554

Online 3

Hôm nay 66