Ninh Bình: Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Cập nhật: Thứ sáu, 29/07/2022

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 517/UBND-VP6 về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo đó UBND tỉnh giao:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, sẵn sàng các giải pháp đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin trong nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của vắc xin phòng, chống Covid-19; cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học, bằng nhiều hình thức đa dạng; tăng cường cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khoẻ sau nhiễm Covid-19; xây dựng các nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đổi tượng có nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

- Tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh lợi ích của vắc xin phòng Covid-19 nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, nhất là nhóm trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường trong năm học mới. Rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo và phối hợp với cơ sở tiêm chủng tại địa phương để tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

- Khẩn trương chỉ đạo tổ chức chiến dịch tiêm chủng: tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuối trở lên và đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tập trung hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng: y tế, công an, quân đội, giáo viên, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp…; tăng cường tổ chức các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động tại trường học, nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm dân cư để tăng tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, cập nhật tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

File đính kèm: Công văn số 517/UBND-VP6

H.N

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336715

Online 6

Hôm nay 81