Sửa đổi, bổ sung quy định về mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật: Thứ sáu, 29/07/2022

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.Thông tư số 42/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2022.

Theo đó, Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó, mức chi soạn thảo văn bản được quy định cụ thể như sau:

1. Chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

- Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi từ 950.000 đồng/đề cương tăng lên 1.500.000 đồng/đề cương;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi từ 650.000 đồng/đề cương tăng lên 950.000 đồng/đề cương.

2. Chi soạn thảo đề cương đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

- Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi từ 3.200.000 đồng/ dự thảo văn bản tăng lên 4.800.000 đồng/dự thảo văn bản;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi từ 2.700.000 đồng/ dự thảo văn bản tăng lên 4.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

3. Văn bản góp ý đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy pháp pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: mức chi từ 250.000 đồng/văn bản tăng lên 350.000 đồng/văn bản.

4. Báo cáo thẩm định, thẩm tra

- Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: mức chi từ 750.000 đồng/báo cáo;

- Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: mức chi từ 500.000 đồng/báo cáo tăng lên 750.000 đồng/báo cáo.

Hồng Vi

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336706

Online 9

Hôm nay 72