Tổ chức trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày vì người nghèo

Cập nhật: Thứ hai, 02/11/2020

Thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11) và "Ngày vì người nghèo" (17/10), Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình tổ chức, triển khai một số hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

Ngay từ đầu năm Trung tâm đã xác định việc tăng cường thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý thông qua hoạt động tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý là hoạt động mũi nhọn của Trung tâm. Do vậy, Ban Giám đốc Trung tâm đã quan tâm việc xây dựng, cử viên chức Trung tâm tham gia đào tạo, bồi dưỡng Trợ giúp viên pháp lý, hiện nay Trung tâm đã có 07 Trợ giúp viên pháp lý và 02 viên chức đang tập sự Trợ giúp viên. Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện TGPL trong tố tụng; cử trợ giúp viên tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 122 đối tượng được trợ giúp pháp lý; chú trọng việc giải thích, thông báo, thông tin về TGPL cho người bị buộc tội là người được trợ giúp pháp lý. Các vụ việc trợ giúp viên tham gia đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về trợ giúp pháp lý, được Trung tâm thực hiện bằng các hình đa dạng, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng trợ giúp pháp lý tại địa bàn, chú ý đến nhóm đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp cận với hoạt động trợ giúp pháp lý như người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đặc biệt nhóm đối tượng là người khuyết tật. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 56 buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại cơ sở, chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn và hội viên các hội đặc thù như Hội Người khuyết tật, Hội Phụ nữ. Vừa qua, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Yên Mô tổ chức buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, trong thời gian tới Trung tâm phối hợp với Hội người Khuyết tật tỉnh, tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho hội viên hội người khuyết tật trên địa bàn thành phố Tam Điệp và huyện Yên Khánh.

Cùng với đó, Trung tâm đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trợ giúp pháp lý, tiến hành cập nhật đầy đủ vụ việc lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý trên môi trường mạng ở cấp độ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để các đối tượng là người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân của người được trợ giúp pháp lý có thể tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thuận tiện khi có yêu cầu được trợ giúp pháp lý. Đồng thời, tăng cường viết tin, bài phản ánh hoạt động của Trung tâm lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để tuyên truyền rộng rãi về các hình thức, hoạt động, ý nghĩa của trợ giúp pháp lý.

                                                      Phạm Văn Sỹ

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245559

Online 5

Hôm nay 71