Tư vấn pháp luật nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật

Cập nhật: Thứ hai, 14/12/2020

Hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12), vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho gần 200 hội viên người khuyết tật trên địa bàn huyện Yên Khánh và thành phố Tam Điệp.

Các hội viên đã được báo cáo viên giới thiệu một số quy định về trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật mới của Đảng, Nhà nước và của địa phương về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật như: Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; chế định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự, giải đáp, tư vấn một số vướng mắc chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, ưu đãi - chính sách và thừa kế.

Thông qua các buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đối tượng được trợ giúp pháp lý là người khuyết tật, góp phần hạn chế những vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên nơi thôn, xóm, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương./.     

                                                        Phạm Văn Sỹ

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245566

Online 6

Hôm nay 78