TTTT Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025

Cập nhật: Thứ ba, 08/12/2020

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định gồm 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020; thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định có một số nội dung cơ bản sau:

Quy định mới về thi tuyển công chức

Cập nhật: Thứ năm, 03/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.

Quy định mới về sử dụng pháo hoa

Cập nhật: Thứ ba, 01/12/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo hoa, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021 và thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Một số quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức

Cập nhật: Thứ năm, 26/11/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.

Kể từ ngày 20/12/2020: Những đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2020

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nội dung cơ bản của Thông tư số 05/2019/TT-BTP

Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019

Một số quy định nổi bật của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019

 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 gồm 7 chương 36 điều quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Một số quy định nổi bật của Luật Kiến trúc năm 2019

Cập nhật: Thứ tư, 09/10/2019

     Luật Kiến trúc gồm 5 Chương 41 điều, quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245544

Online 2

Hôm nay 56