Sở Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2020

Cập nhật: Thứ hai, 08/06/2020

Ngày 02/6/2020 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 213/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp năm 2020, theo đó:

 

Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 07 (bảy) chỉ tiêu

 

Thời gian nộp hồ sơ:  Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 09/7/2020

 

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Văn phòng Sở Tư pháp Ninh Bình

 

Địa chỉ: km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

 

Phương thức tuyển dụng: 02 hình thức tuyển dụng:

 

- Chính sách thu hút.

 

- Xét tuyển.

 

Xem chi tiết các văn bản tại đây:

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

 

Quyết định thành lập Tổ thu nhận Phiếu đăng ký và lệ thí dự tuyển viên chức.

 

Phân Công Lịch trực tiếp nhận Phiếu đăng ký và lệ phí dự tuyển viên chức.

 

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245548

Online 6

Hôm nay 60