Xây dựng, Kiểm tra, thi hành pháp luật

Ninh Bình: 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ

Cập nhật: Thứ sáu, 07/05/2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Với vai trò là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ pháp chế tại địa phương.

Tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô

Cập nhật: Thứ hai, 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Sở Tư pháp Ninh Bình đã phối hợp với UBND xã Yên Phong, huyện Yên Mô tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tronng lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai. Tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của xã, cán bộ, công chức tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đất đai tại địa phương, các tổ chức đoàn thể, Trưởng các thôn, xóm, tổ hòa giải, các hộ dân và tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã.

Giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển

Cập nhật: Thứ năm, 18/03/2021

Ngày 16/04/2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên trừ Hiến pháp). Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển đối với 185/271 đề mục của Bộ pháp điển.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ ba, 09/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 24/02/2021 UBND tỉnhban hành Công văn số 48/UBND-VP7 về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình: ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2021

Cập nhật: Thứ hai, 01/02/2021

Ngày 27/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2021. Trên cơ sở các nội dung được cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp cho UBND tỉnh quy định, theo đó trong năm 2021, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định ban hành 09 văn bản (03 văn bản theo phân cấp của Luật, 05 văn bản theo phân cấp của Nghị định và 01 văn bản theo phân cấp của Thông tư).

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ năm, 21/01/2021

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021. Trên cơ sở các nội dung thực hiện tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Những bước chuyển mình trong công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 22/12/2020

Hoà chung với không khí của toàn ngành ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Chương trình Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phảm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển mình, được Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ghi nhận.

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Cập nhật: Thứ sáu, 04/12/2020

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác soạn thảo văn bản trên địa bàn thành phố Ninh Bình, sáng ngày 04/12/2020, UBND thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

Chương trình “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản có liên quan

Cập nhật: Thứ năm, 03/12/2020

Tham gia chuyên mục, đồng chí Trịnh Thị Hằng Nga, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật trả lời các câu hỏi của khán giả và Nhân dân trên địa bàn

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2020

Sáng ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 64 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giới thiệu và quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Sở Tư pháp triển khai nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Cập nhật: Thứ sáu, 07/08/2020

Ngày 07/8/2020 Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các đại biểu tham dự là Lãnh đạo và cán bộ tham mưu thực hiện công tác xử lý vi phạm hành các Sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị cấp huyện: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng xã, phường.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Kim Hải, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn

Cập nhật: Thứ hai, 13/07/2020

Ngày 07/7/2020 Sở Tư pháp Ninh Bình phối hợp với UBND xã Kim Trung, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Khảo sát về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Cập nhật: Thứ hai, 13/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020, với mục đích tổ chức triển khai có hiệu quả; đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về bảo vệ môi trường

Tiếp tục hoàn thiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Cập nhật: Thứ ba, 19/05/2020

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Qua gần 04 năm thực hiện Luật năm 2015, công tác xây dựng pháp luật ở nước ta đã có chuyển biến tích cực, chất lượng văn bản pháp luật đã được nâng cao hơn, nhiều văn bản được ban hành kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Một số khó khăn, vướng mắc về thể chế pháp luật hiện hành từ thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương

Cập nhật: Thứ hai, 20/04/2020

Từ thực tiễn áp dụng và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương, Sở Tư pháp xin nêu lên một số vướng mắc, hạn chế trong các quy định của pháp luật gây khó khăn cho việc xây dựng cơ chế chính sách tại địa phương và áp dụng triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020

Cập nhật: Thứ hai, 13/04/2020

Cải cách thể chế là một nội dung rất quan trọng trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước luôn được tỉnh Ninh Bình quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh ta đã đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện cải cách thể chế đó là:  

Thông báo về việc tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Cập nhật: Thứ hai, 13/04/2020

Ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/3/2020 về việc ban hành quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 07/04/2020

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh có Công văn số 238/UBND-VP4 thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid - 19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ sáu, 03/04/2020

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc vì dịch Covid-19

Cập nhật: Thứ ba, 31/03/2020

Tác động từ dịch Covid-19 khiến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số người lao động phải ngừng việc  để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Cập nhật: Thứ ba, 24/03/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012  của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp (sau đây gọi là Nghị định số 32/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020

Tọa đàm trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ năm, 07/11/2019

     Ngày 06/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kiểm tra tình hình Thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật tại huyện Yên khánh

Cập nhật: Thứ ba, 01/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 16/7/2019 của Sở Tư pháp Ninh Bình kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Tọa đàm đánh giá tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2017

 Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; ngày 19/10/2017, Sở Tư pháp Ninh Bình đã tổ chức tọa đàm đánh giá tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn

Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2016

Sở Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Nội dung cơ bản của Chỉ thị tăng cường công tác QLNN về XLVPHC và TDTHPL trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 20/07/2016

Từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) có hiệu lực đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện.

Một số nội dung chủ yếu của công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

Cập nhật: Thứ năm, 21/04/2016

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Kiểm tra công tác SLVPHC và Theo dõi THPL trong lĩnh vục Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cập nhật: Thứ sáu, 08/01/2016

Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (sau đây viết tắt là UBND) về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245550

Online 4

Hôm nay 62