Hướng dẫn trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ sáu, 25/06/2021

Để việc thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh đúng quy định, thống nhất, dễ áp dụng, ngày 22/6/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn số 341/HD-STP hướng dẫn về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình. Hướng dẫn số 341/HD-STP tập trung vào 03 nội dung chính:

- Phần thứ nhất: Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phần thứ hai: Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phần thứ ba: Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Bùi Thị Huế

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245549

Online 3

Hôm nay 61