.

I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở

 • Họ và tên: Phạm Minh Thường
 • Sinh ngày:    20/9/1963
 • Quê quán: xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 • Thường Trú: Số nhà 55, ngõ 36, Phạm Văn Nghị, phố 4, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành Luật
 • Chứng chỉ: Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng uỷ; Giám đốc Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 0912383253
 • Email: thuongpm.stp@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng năm

Chúc vụ, đơn vị công tác

01/1989 – 01/1991

Thư ký Tòa án thị xã Ninh Bình

02/1991 – 8/1993

Chấp hành viên Tòa án thị xã Ninh Bình

9/ 1993 – 3/1996

Chấp hành viên Đội Thi hành án dân sự thị xã Ninh Bình

4/1996 – 9/2004

Chấp hành viên Phòng thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

10/2004 – 01/2006

Thanh tra viên chính, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

02/2006 – 12/2009

Chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

01/2010- 14/9/2018

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

15/9/2018 đến nay

Bí thư đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

2. Phó Giám đốc Sở

 • Họ và tên: Bùi Lam Sơn
 • Sinh ngày:    17/01/1970
 • Quê quán: xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
 • Thường Trú: Số nhà 43, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình;
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, cử nhân Hành chính
 • Chứng chỉ: Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 0904032333
 • Email: sonbl.stp@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng năm

Chúc vụ, đơn vị công tác

3/1991 – 7/1993

Công tác tại Tòa án nhân dân thành phố Nam Định

8/1993 – 6/1995

Cán bộ đội Thi hành án dân sự thành phố Nam Định

7/1995 – 2/2009

Chuyên viên, Công chứng viên, Phó phòng, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp; Bí thư Chi bộ Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp;

03/2009 – 2018

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở.

2018 - đến nay

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở.

3. Phó Giám đốc Sở

 • Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng.
 • Sinh ngày:    03/9/1974.
 • Quê quán: Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
 • Thường Trú: phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật.
 • Chứng chỉ: Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 • Điện thoại: 0912203233.
 • Email: hungpm.stp@ninhbinh.gov.vn.

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng năm

Chúc vụ, đơn vị công tác

07/2002- 04/2008

Cán bộ, Uỷ viên Uỷ ban Kiển tra huyện uỷ huyện Nho Quan

05/2008- 10/2008

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Nho Quan

10/2008- 02/2010

Công tác tại Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh - Sở Tư pháp

03/2010- 06/2012

Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp

07/2012- 09/2017

Phụ trách, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật –

Sở Tư pháp

10/2017- 5/2019

Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp

5/2019 – đến nay

Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở Tư pháp

II. Khối Hành chính

1. Văn phòng

Chánh Văn Phòng: Nguyễn Thị Lợi

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Thủy

2. Thanh Tra

Chánh Thanh Tra: Lê Văn Kiên

Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Thị Hiên

3. Phòng Hành chính tư pháp

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng: Bùi Thanh Vân

4. Phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Trưởng phòng: Phạm Thị Hoa Mai

Phó Trưởng phòng: Thiều Thị Tú

5. Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Trưởng phòng: Trịnh Thị Hằng Nga

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Trung

III. Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

Giám đốc TT: Bùi Thị Thanh Tâm

Phó Giám đốc TT: Ngô Thị Lý

Phó Giám đốc TT: Phạm Duy Hưng

2. Trung  tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Giám đốc TT: Lã Khắc Khánh

Phó Giám đốc: Hà Thị Khánh Linh

3. Phòng Công chứng Số 1

Phó Trưởng phòng: Đặng Xuân Trường

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Hoa

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398657

Online 1

Hôm nay 231