Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cập nhật: Thứ năm, 04/07/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 4/7, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại biểu một số Ban xây dựng Đảng của Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và thống nhất: Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành đã bám sát thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác.

Công tác quy hoạch được quan tâm, đẩy mạnh; kịp thời công khai, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng tăng 8,19% so với 6 tháng đầu năm 2023, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng. Sản xuất công nghiệp phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp được mùa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục đạt kết quả rất tích cực; hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục diễn ra sôi động và đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt là dịch vụ du lịch.

Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, chính trị, hội thảo quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế; các giá trị bản sắc độc đáo được quảng bá, lan tỏa toàn cầu, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, liên quan đến định hướng phát triển của tỉnh. 

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tập trung cao cho việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Tiến hành rà soát, thực hiện và hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác toàn khóa, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đã được Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII thống nhất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2024 hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt từ 8% trở lên. Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định; tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch.

btv

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị.

 

Đối với các Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện nội dung các Thông báo, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành để nghiêm túc tổ chức thực hiện. Yêu cầu các cấp ủy đảng, tập thể, cá nhân được kiểm tra, giám sát chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và tập trung tổ chức thực hiện.

Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Dự thảo Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2023 của Tỉnh ủy Ninh Bình; Dự thảo Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22; thảo luận và thống nhất các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng và công tác tổ chức cán bộ.

Theo baoninhbinh.gov.vn

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886721

Online 2

Hôm nay 3260