Nâng cao chất lượng xây dựng thể chế trong trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước

Cập nhật: Thứ sáu, 24/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 23/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Cục Bồi thường nhà nước và Cục Trợ giúp pháp lý về xây dựng thể chế.

 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước và Trợ giúp pháp lý
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước Lê Thái Phương cho biết, trên cơ sở kết quả sơ kết 05 năm tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, thực tiễn thực hiện công tác bồi thường nhà nước và đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại trong thời gian tới, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, cụ thể: Đề xuất sửa đổi, bổ sung 04 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, gồm: 01 Nghị định và 03 Thông tư; Đề xuất ban hành mới 02 Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

 


Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước Lê Thái Phương báo cáo tại cuộc họp.

 
Đối với lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Vũ Thị Hoàng Hà cho biết, vừa qua, Cục đã tập trung xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2017/NĐ-CP và các biện pháp bảo đảm thi hành Luật Trợ giúp pháp; Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lý; định hướng xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao vai trò, hiện đại hóa, phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Việc xây dựng các văn bản này đang thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, Cục cũng tham gia xây dựng các văn bản: Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chứng viên, đấu giá viên, hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý; Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng và tổ chức việc xét thăng hạng đối với các chức danh nghề nghiệp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý.Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Vũ Thị Hoàng Hà báo cáo tại cuộc họp.


Đảm bảo tiến độ xây dựng và trình Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị Cục Bồi thường nhà nước cần tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản sửa đổi, bổ sung để sớm hoàn thành theo tiến độ; thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn hạn chế, bất cập nhằm có giải pháp tháo gỡ kịp thời, từ đó khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn.

 

 


Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp.

 Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, thể chế là một phần quan trọng trong quản lý nhà nước. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Thứ trưởng đề nghị Cục Trợ giúp pháp lý cần đẩy nhanh tiến độ trình Dự thảo các văn bản, đảm bảo xây dựng không trái với những văn bản đã đã ban hành; đồng thời rà soát, nghiên cứu nhằm làm rõ các quy định về trình tự, thủ tục, phân cấp, phân quyền,.. Đối với những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, Cục cần chủ động nghiên cứu để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, từ đó nâng cao vai trò, chất lượng trong quản lý nhà nước.
 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 bao gồm:
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
- Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;
- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước;
- Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.
Đề xuất ban hành mới các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017:
- Thông tư quy định chi tiết việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác bồi thường nhà nước;
- Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự. 

 

Theo Moj.gov.vn

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824296

Online 53

Hôm nay 1286