Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của công chức ngành Tư pháp trong thi hành công vụ

Cập nhật: Thứ tư, 22/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

 

Ngày 21/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của công chức ngành Tư pháp trong thi hành công vụ cho Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác pháp luật và tư pháp, trong đó có công tác cán bộ làm công tác tư pháp và pháp luật. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

 


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng xây dựng về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của các cơ quan pháp luật và tư pháp, nhất là Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, nhiều văn bản khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng được ban hành gần đây, tạo cơ sở chính trị, pháp lý xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc mong muốn các đại biểu cùng lắng nghe trao đổi, chia sẻ, nắm bắt từ thực tiễn địa phương, nghiên cứu kinh nghiệm công tác, kiến giải những vấn đề lớn cho phát triển công tác tư pháp và thi hành án dân sự trong thời gian tới.

 

 

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu tham dự được nghe Báo cáo viên trình bày nhiều chuyên đề hữu ích: Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên trao đổi về "Chủ trương, định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo NQ số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong gia đoạn mới"; GVCC Nguyễn Đức Hà, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Các giải pháp thực hiện chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục tâm lý đùn đẩy, né tránh trong thực hiện công vụ"; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ trình bày chuyên đề “Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan tư pháp ở địa phương”; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà trình bày chuyên đề “Yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"...
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham gia đã tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để góp phần thực hiện đúng quy định trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo moj.gov.vn

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824314

Online 2

Hôm nay 1304