Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại xã Ân Hoà, Chất Bình, huyện Kim Sơn

Cập nhật: Thứ năm, 27/06/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đây không chỉ là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 31/01/2024 của Sở Tư pháp Ninh Bình về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Ngày 26/6/2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Ninh Bình tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền pháp luật và tư vấn TGPL cho 90 đại biểu tham dự gồm đại Lãnh đạo Hội người khuyết tật tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo UBND xã, Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội; người khuyết tật và thân nhân của người khuyết tật trên địa bàn 02 xã Ân Hoà và Chất Bình, huyện Kim Sơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật người khuyết tật năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tật; Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân dân sự năm 2015 và cấp pháp miễn phí 180 tờ gấp pháp luật có nội dung về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong lĩnh vực pháp luật dân sự; quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong lĩnh vực pháp luật hình sự. Ngoài ra, các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí, giải đáp trực tiếp cho 17 trường hợp người khuyết tật và thân nhân của người khuyết tật về các vướng mắc pháp luật liên quan đến các lĩnh vực dân sự, đất đai, chế độ chính sách, hôn nhân và gia đình.

Thông qua buổi truyền thông nhằm triển khai hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật dễ dàng tiếp cận với dịch vụ TGPL miễn phí khi có nhu cầu./.

Ninh Thị Hà

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886508

Online 7

Hôm nay 3047