Tuyển dụng, Đào tạo, Bồi dưỡng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ ba, 15/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 70/QĐ-STP ngày 02/8/2023 của Sở Tư pháp Về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2023; Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình thông báo: Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2023, như sau:

Bãi bỏ một số Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Cập nhật: Thứ năm, 10/08/2023

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Một số quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật: Thứ ba, 25/07/2023

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có những quy định mới sau:

Điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật: Thứ sáu, 23/06/2023

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật: Thứ sáu, 23/06/2023

Ngày 04/5/2023 Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BNV về ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Thông tư quy định, công tác xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương là trách nhiệm của Bộ Nội vụ, bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức;

Sở Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2020

Cập nhật: Thứ hai, 08/06/2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 2019

Cập nhật: Thứ tư, 10/07/2019

Ngày 8/7, tại trường Chính trị tỉnh, Sở nội vụ, sở Tư pháp và trường Trung cấp luật Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2019 cho đội ngũ cán bộ công chức hộ tịch của tỉnh

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
778146

Online 2

Hôm nay 194