Xây dựng, Kiểm tra, thi hành pháp luật

Một số điểm mới của Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật: Thứ sáu, 31/05/2024

Ngày 25/5/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/BĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (Nghị định số 59/2024/NĐ-CP).

Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Cập nhật: Thứ ba, 21/05/2024

Sáng 21/5, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2024 cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố, cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính, công chức làm nhiệm vụ tham mưu về quản lý xử lý vi phạm hành chính.

Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất cả nước kỳ 2019 - 2023

Cập nhật: Thứ năm, 16/05/2024

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thống nhất cả nước kỳ 2019 - 2023, với đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và đại diện Sở Tư pháp của các tỉnh, thành phố từ miền Trung trở ra.

Hội nghị giới thiệu một số nội dung về chuyển đổi số trong xây dựng chiến lược và văn hóa doanh nghiệp

Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND Ninh Bình triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023, ngày 06/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc thuộc Cục Phát triển  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu một số nội dung về chuyển đổi số trong xây dựng chiến lược và văn hóa doanh nghiệp.

Tăng cường hiệu quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Cập nhật: Thứ sáu, 17/11/2023

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, chiều ngày 15/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị thẩm định đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2023

Thực hiện khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Điều 51 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 11/11/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định và đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính.

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Hệ thống hoá Văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023

Cập nhật: Thứ hai, 23/10/2023

Ngày 19/10/2023 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 967/STP-VBQLXLVPHC về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023

UBND tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Cập nhật: Thứ tư, 04/10/2023

Ngày 4/10, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023 của Bộ Tư pháp.

Tọa đàm công tác cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Cập nhật: Thứ ba, 03/10/2023

Ngày 3/10, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm công tác cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật tại Ninh Bình.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật: Thứ ba, 14/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn trong những tháng đầu năm 2023, nhằm phát huy trí tuệ của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp và cán bộ pháp chế các Sở, ngành, vào chiều ngày 13/3/2023 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023

Cập nhật: Thứ tư, 15/02/2023

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 28/01/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 kèm theo Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022

Cập nhật: Thứ năm, 02/02/2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022.

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ năm, 02/02/2023

Ngày 31 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tỉnh thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030

Cập nhật: Thứ ba, 15/11/2022

Ngày 14/11/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật: Thứ năm, 03/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, ngày 29/10/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp xử lý vi phạm hành chính năm 2022 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức của 143 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần tổ chức theo dõi năm 2022

Cập nhật: Thứ hai, 05/09/2022

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022, ngày 17/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định số 748/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần tổ chức thực hiện theo dõi năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Nho Quan

Cập nhật: Thứ tư, 31/08/2022

Sáng ngày 30/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và công chức làm công tác tham mưu trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trao đổi, thống nhất nội dung hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ

Cập nhật: Thứ sáu, 05/08/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 682/UBND-VP5 ngày 27/7/2022 về việc tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Giao thông vận tải, ngày 05/8/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trao đổi, thống nhất nội dung hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến hồ sơ vụ việc đề nghị tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Cập nhật: Thứ ba, 26/07/2022

Nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến hồ sơ vụ việc đề nghị tịch thu tang vật vi phạm hành chính, chiều ngày 25/7/2022, Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến hồ sơ vụ việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính theo Tờ trình số 1452/TTr-CAT-CSKT ngày 11/7/2022 của Công an tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Cập nhật: Thứ ba, 05/07/2022

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, sáng ngày 04/6/2022, Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức hội nghị thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật: Thứ ba, 28/06/2022

Nhằm từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ làm công tác tham mưu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, sáng ngày 24/6/2022 Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị

Ninh Bình: Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật: Thứ ba, 28/06/2022

Nhằm từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ làm công tác tham mưu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, sáng ngày 24/6/2022 Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.

Chi bộ Văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật: Thứ sáu, 27/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUSTP ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 26/5/2022, Chi bộ Văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn bản quy phạm pháp luật.

Kết quả rà soát văn bản phải phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

Cập nhật: Thứ ba, 12/04/2022

Báo cáo hoạt động năm 2021 của Tổ công tác, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Hồ Quang Huy cho biết, công tác rà soát văn bản của các bộ, ngành, địa phương nói chung và của Tổ công tác nói riêng tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao.

UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Cập nhật: Thứ sáu, 28/01/2022

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. Theo đó, để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Cập nhật: Thứ ba, 18/01/2022

Ngày 10/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ hai, 10/01/2022

Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 07/UBND-VP7 về việc nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất- Quốc hội khóa XV: Thảo luận về một số dự thảo luật, Nghị quyết

Cập nhật: Thứ sáu, 07/01/2022

Ngày 6/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất- Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các các dự án luật.

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ sáu, 07/01/2022

Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, Kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 tập trung vào một số nội dung sau:

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tạo chuyển biến trong thi hành pháp luật

Cập nhật: Thứ năm, 02/12/2021

Tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, nhiều đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp để tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật thời gian tới.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật: Thứ năm, 02/12/2021

Trong 02 ngày  30/11 và 01/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 30 cán bộ, công chức làm công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành.

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Cập nhật: Thứ hai, 29/11/2021

Sáng 29/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế; điểm cầu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điểm cầu tại Bộ Tư pháp).

Tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021

Chiều ngày 18/10/2021, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19. Cùng dự Hội đồng thẩm định có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Cập nhật: Thứ ba, 12/10/2021

Chiều 11/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Cảnh sát cơ động. Đây là những dự thảo Luật được trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam

Cập nhật: Thứ tư, 06/10/2021

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp Việt Nam đã phối hợp với JICA Nhật Bản và các cơ quan đối tác phía Việt Nam (Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam) tổ chức Phiên họp Ủy ban điều phối chung (JCC) lần thứ nhất Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 (Dự án). Dự án do JICA Nhật Bản hỗ trợ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tham dự và có bài phát biểu khai mạc Phiên họp.

Ninh Bình: 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ

Cập nhật: Thứ sáu, 07/05/2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Với vai trò là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ pháp chế tại địa phương.

Tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô

Cập nhật: Thứ hai, 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Sở Tư pháp Ninh Bình đã phối hợp với UBND xã Yên Phong, huyện Yên Mô tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tronng lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai. Tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của xã, cán bộ, công chức tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đất đai tại địa phương, các tổ chức đoàn thể, Trưởng các thôn, xóm, tổ hòa giải, các hộ dân và tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã.

Giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển

Cập nhật: Thứ năm, 18/03/2021

Ngày 16/04/2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên trừ Hiến pháp). Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển đối với 185/271 đề mục của Bộ pháp điển.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ ba, 09/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 24/02/2021 UBND tỉnhban hành Công văn số 48/UBND-VP7 về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình: ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2021

Cập nhật: Thứ hai, 01/02/2021

Ngày 27/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2021. Trên cơ sở các nội dung được cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp cho UBND tỉnh quy định, theo đó trong năm 2021, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định ban hành 09 văn bản (03 văn bản theo phân cấp của Luật, 05 văn bản theo phân cấp của Nghị định và 01 văn bản theo phân cấp của Thông tư).

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ năm, 21/01/2021

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021. Trên cơ sở các nội dung thực hiện tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Những bước chuyển mình trong công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 22/12/2020

Hoà chung với không khí của toàn ngành ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Chương trình Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phảm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển mình, được Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ghi nhận.

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Cập nhật: Thứ sáu, 04/12/2020

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác soạn thảo văn bản trên địa bàn thành phố Ninh Bình, sáng ngày 04/12/2020, UBND thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

Chương trình “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản có liên quan

Cập nhật: Thứ năm, 03/12/2020

Tham gia chuyên mục, đồng chí Trịnh Thị Hằng Nga, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật trả lời các câu hỏi của khán giả và Nhân dân trên địa bàn

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2020

Sáng ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 64 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giới thiệu và quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Sở Tư pháp triển khai nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Cập nhật: Thứ sáu, 07/08/2020

Ngày 07/8/2020 Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các đại biểu tham dự là Lãnh đạo và cán bộ tham mưu thực hiện công tác xử lý vi phạm hành các Sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị cấp huyện: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng xã, phường.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Kim Hải, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn

Cập nhật: Thứ hai, 13/07/2020

Ngày 07/7/2020 Sở Tư pháp Ninh Bình phối hợp với UBND xã Kim Trung, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Khảo sát về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Cập nhật: Thứ hai, 13/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020, với mục đích tổ chức triển khai có hiệu quả; đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về bảo vệ môi trường

Tiếp tục hoàn thiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Cập nhật: Thứ ba, 19/05/2020

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Qua gần 04 năm thực hiện Luật năm 2015, công tác xây dựng pháp luật ở nước ta đã có chuyển biến tích cực, chất lượng văn bản pháp luật đã được nâng cao hơn, nhiều văn bản được ban hành kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Một số khó khăn, vướng mắc về thể chế pháp luật hiện hành từ thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương

Cập nhật: Thứ hai, 20/04/2020

Từ thực tiễn áp dụng và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương, Sở Tư pháp xin nêu lên một số vướng mắc, hạn chế trong các quy định của pháp luật gây khó khăn cho việc xây dựng cơ chế chính sách tại địa phương và áp dụng triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020

Cập nhật: Thứ hai, 13/04/2020

Cải cách thể chế là một nội dung rất quan trọng trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước luôn được tỉnh Ninh Bình quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh ta đã đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện cải cách thể chế đó là:  

Thông báo về việc tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Cập nhật: Thứ hai, 13/04/2020

Ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/3/2020 về việc ban hành quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 07/04/2020

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh có Công văn số 238/UBND-VP4 thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid - 19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ sáu, 03/04/2020

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc vì dịch Covid-19

Cập nhật: Thứ ba, 31/03/2020

Tác động từ dịch Covid-19 khiến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số người lao động phải ngừng việc  để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Cập nhật: Thứ ba, 24/03/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012  của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp (sau đây gọi là Nghị định số 32/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020

Tọa đàm trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ năm, 07/11/2019

     Ngày 06/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kiểm tra tình hình Thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật tại huyện Yên khánh

Cập nhật: Thứ ba, 01/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 16/7/2019 của Sở Tư pháp Ninh Bình kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Tọa đàm đánh giá tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2017

 Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; ngày 19/10/2017, Sở Tư pháp Ninh Bình đã tổ chức tọa đàm đánh giá tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn

Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2016

Sở Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Nội dung cơ bản của Chỉ thị tăng cường công tác QLNN về XLVPHC và TDTHPL trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 20/07/2016

Từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) có hiệu lực đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện.

Một số nội dung chủ yếu của công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

Cập nhật: Thứ năm, 21/04/2016

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Kiểm tra công tác SLVPHC và Theo dõi THPL trong lĩnh vục Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cập nhật: Thứ sáu, 08/01/2016

Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (sau đây viết tắt là UBND) về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824186

Online 3

Hôm nay 1176