Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022

Cập nhật: Thứ năm, 02/02/2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022.

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 08 Nghị quyết hết hiệu lực toàn bộ và 04 Nghị quyết hết hiệu lực một phần; văn bản quy phạm của Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm 34 Quyết định hết hiệu lực toàn bộ và 11 Quyết định hết hiệu lực một phần.

Chi tiết xem tại file kèm theo: Quyết định số 100/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/01/2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND hết hiệu lực năm 2022.

Thuỳ Dương

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398657

Online 2

Hôm nay 231