Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất cả nước kỳ 2019 - 2023

Cập nhật: Thứ năm, 16/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thống nhất cả nước kỳ 2019 - 2023, với đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và đại diện Sở Tư pháp của các tỉnh, thành phố từ miền Trung trở ra.

Hội thảo do đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì. Hội thảo nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện vào dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

Đ/c Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu cũng đã đánh giá về quá trình tổ chức thực hiện, kết quả hệ thống hóa cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 để kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành.

 

Từ các ý kiến, đề xuất các bộ, ngành, địa phương thì tại dự thảo Báo cáo Bộ Tư pháp đã kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội dung sau đây:

Một là, Bộ, cơ quan chưa hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản QPPL khẩn trương hoàn thành và công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL; bộ, cơ quan, địa phương công bố chưa đầy đủ kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL khẩn trương hoàn thiện kết quả hệ thống hóa và công bố đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hai là, trên cơ sở kết quả hệ thống hóa các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (trường hợp văn bản thuộc thẩm quyền xử lý) hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản (trường hợp văn bản không thuộc thẩm quyền xử lý) để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ba là, các bộ, ngành, địa phương tăng cường ý thức trách nhiệm trong công tác  rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; xác định chính xác hiệu lực của văn bản, thực hiện xử lý văn bản QPPL để chấm dứt hiệu lực của văn bản QPPL và công bố văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục quan tâm chỉ đạo củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; đăng tải văn bản QPPL lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đầy đủ, kịp thời và tăng cường truyền thông về kết quả hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023.

Bốn là, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, thống nhất, phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước./.

M.H (Phòng Văn bản-Quản lý XLVPHC, Sở Tư pháp)

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824154

Online 3

Hôm nay 1144