Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

I. Lãnh đạo Sở

II. Khối Hành chính

     1. Văn phòng Sở (Số điện thoại: 02293.873.975)

     2. Thanh Tra Sở (Số điện thoại: 02293.897.451)

     3. Phòng Hành chính tư pháp (Số điện thoại: 0911.189.586)

     4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (Số điện thoại: 02293.897.028)

     5. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Số điện thoại: 02293.872.544)

     6. Phòng Bổ trợ tư pháp (Số điện thoại: 02293.891.451)

     7. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi Hành pháp luật (Số điện thoại: 02293.891.210)

III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

     1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình (Số điện thoại: 02293.899.086)

     2. Trung  tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình (Số điện thoại: 02293.896.908)

     3. Phòng Công chứng Số 1 (Số điện thoại: 02293.880.365)

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245551

Online 3

Hôm nay 63