Thông tin Lãnh đạo cơ quan đơn vị

.

I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở

Họ và tên: Phạm Minh Thường

Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1963

Quê quán: Xã Ninh Hòa - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 0912383253

Hòm thư điện tử: thuongpm.tp@ninhbinh.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

2. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Bùi Lam Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 17/1/1970

Quê quán: Xã Văn Phong - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 0904032333

Hòm thư điện tử: Sonbl.tp@ninhbinh.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

3. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng

Ngày sinh:  03/9/1974

Quê quán: Xã Sơn Hà - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 0912203233

Hòm thư điện tử: hungpm.tp@ninhbinh.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

Trình độ lý luận : Cao cấp chính trị

 

II. Khối Hành chính

1. Văn phòng

Chánh Văn Phòng: Nguyễn Thị Lợi

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Thủy

2. Thanh Tra

Chánh Thanh Tra: Lê Văn Kiên

Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Thị Hiên

3. Phòng Hành chính tư pháp

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng: Bùi Thanh Vân

4. Phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Trưởng phòng: Phạm Thị Hoa Mai

Phó Trưởng phòng: Thiều Thị Tú

5. Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Trưởng phòng: Trịnh Thị Hằng Nga

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Trung

III. Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

Giám đốc TT: Bùi Thị Thanh Tâm

Phó Giám đốc TT: Ngô Thị Lý

Phó Giám đốc TT: Phạm Duy Hưng

2. Trung  tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Giám đốc TT: Lã Khắc Khánh

Phó Giám đốc: Hà Thị Khánh Linh

3. Phòng Công chứng Số 1

Phó Trưởng phòng: Đặng Xuân Trường

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Hoa

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336688

Online 5

Hôm nay 54