HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 22

Cập nhật: Thứ tư, 24/02/2021

Ngày 23/2, HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 22. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 22

Quang cảnh kỳ họp.

*Thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021;

*Thông qua 7 dự thảo Nghị quyết.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và quy định của pháp luật, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 22 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua 7 dự thảo nghị quyết. 

HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 22

Đồng chí Trần Hồng Quảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp là biện pháp quan trọng để cùng với thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, góp phần tháo gỡ khó khăn để khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức biểu quyết. 

Kết quả: Với 100% đại biểu có mặt đã thống nhất biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Đinh Việt Dũng, TVTU, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thành Đông, TUV, nguyên Giám đốc Sở Du lịch; Vũ Văn Kiểm, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 22

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Kết quả: HĐND tỉnh đã bầu các đồng chí: Phan Thành Công, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Văn Kiên, TUV, Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Du lịch và đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh. 

Các Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được thông qua ngay sau đó.

Trong khuôn khổ kỳ họp, sau khi nghe các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh), HĐND tỉnh đã thảo luận tại hội trường để làm rõ căn cứ pháp lý cũng như tính khả thi của các dự thảo báo cáo, tờ trình. 

HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 22

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

 

Sau đó, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo 7 Nghị quyết: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương; về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình; 

Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026; về việc cấp lại phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2020 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; 

Nghị quyết về việc cấp lại 50% số vượt thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được hưởng năm 2020 do thành phố Ninh Bình thực hiện cho thành phố Ninh Bình để thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa đất đang có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. 

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo có nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải tích cực và quyết liệt hơn nữa, phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho biết: Dự kiến kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3/2021. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan bám sát Kế hoạch số 02/KH-TTHĐ ngày 06/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ để kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIV theo đúng thời gian quy định.

Trích nguồn: https://ninhbinh.gov.vn/

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245558

Online 5

Hôm nay 70