Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021

Cập nhật: Thứ ba, 01/03/2022

Chiều ngày 28/02, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội tỉnh Bắc Ninh - đơn vị tư vấn báo cáo kết quả khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 114 ngày 28/7/2021 về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2021, trong thời gian rất ngắn (quá trình tổ chức triển khai thực hiện trong 5 tháng) nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức triển khai Kế hoạch theo đúng quy định, trình tự và hoàn thành theo đúng tiến độ chung đề ra. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả được thực hiện khách quan, độc lập. Quá trình khảo sát, lấy ý kiến được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính…; đồng thời, có rất nhiều doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến bổ sung, điều đó thể hiện sự tin tưởng vào Hệ thống cơ quan chính quyền và Bộ chỉ số đánh giá đã xây dựng. Theo đó, số phiếu thu về đạt yêu cầu: 1.752/3.000 phiếu, đạt tỷ lệ 58,4% so với tổng số phiếu phát ra; trong đó, số phiếu thu về qua khảo sát gián tiếp là 833/2.000 phiếu, đạt tỷ lệ 41,65% (tỷ lệ này của mốt số tỉnh, thành chỉ đạt trên 10%).

Quá trình khảo sát, lấy ý kiến được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch, báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của doanh nghiệp từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục cải 8 thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2021. Trong đó, có 4/30 đơn vị xếp loại rất tốt là Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan Hà Nam Ninh và thành phố Ninh Bình.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chia sẻ kinh nghiệm, lưu ý cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định 1/6 chương trình trọng tâm là “Tập trung cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề công tác năm 2021 và năm 2022 là “Kỷ cương; Trách nhiệm, Đẩy mạnh Cải cách hành chính”. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch cụ thể hóa và triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh trong thời gian qua luôn biến động, có xu hướng giảm qua các năm, đặc biệt là năm 2020 đã giảm mạnh cả về điểm số và thứ hạng, đứng thứ 58/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng thứ 11/11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng. Với quan điểm chỉ đạo thẳng thắn, trách nhiệm, chỉ rõ và kịp thời khắc phục những tồn tại, yếu kém; quyết tâm cải thiện xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2021. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai ngay các giải pháp đồng bộ để xác định rõ thực trạng, tháo gỡ các điểm nghẽn, các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhằm nhanh chóng tạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhân dân, trong đó đã tập trung xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương và thực hiện đánh giá ngay trong năm 2021, đây là nhiệm vụ mới, nhạy cảm, lần đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện. Đây là kênh thông tin khách quan, phản ánh trung thực đánh giá của doanh nghiệp, người dân về công tác điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương; thái độ, trách nhiệm, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh năm 2021 đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Đồng chí nêu rõ: Kết quả công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2021 của tỉnh là kết quả định vị bước đầu. Thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” để kịp thời giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn trong công tác chỉ đạo điều hành, tháo các nút thắt về thể chế, tổ chức thực thi công vụ, tạo sự bứt phá mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo; yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nhận thức đúng đắn vai trò ý nghĩa tác động của bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương đến thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thống nhất quan điểm trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, yếu kém trên quan điểm cầu thị, tích cực. Đặc biệt là không quá đề cao thứ bậc mà phải chú trọng rà soát, sửa đổi ở nội tại những rào cản, điểm nghẽn, có giải pháp sửa đổi để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong quá trình giải quyết công việc, với mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cũng lưu ý, đây là năm đầu tiên thực hiện, do vậy trong quá trình triển khai tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi để hoàn thiện bộ chỉ số thành phần và các chỉ tiêu cơ sở, các đối tượng khảo sát chọn mẫu và nội dung các mẫu phiếu đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Trích nguồn: https://ninhbinh.gov.vn/

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336707

Online 8

Hôm nay 73