yên truyền và tư vấn pháp luật nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam

Cập nhật: Thứ ba, 26/04/2022

Nhân dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam, thực hiện Kế hoạch năm 2022 và công tác phối hợp tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho Hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh, vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội người khuyết tật huyện Gia Viễn tổ chức tuyên truyền  tư vấn pháp luật cho hội viên trên địa bàn một số xã của huyện Gia Viễn

Tới dự các buổi tuyên truyền và tư vấn, có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương; Lãnh đạo tỉnh Hội, Ban chấp hành Hội người Khuyết tật, Hội người Mù huyện Gia Viễn và hội viên của các xã Gia Minh, Gia Phong, Gia Sinh và Gia Tiến thuộc huyện Gia Viễn.

Tại các buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật, các báo cáo viên đã tuyên truyền một số quy định về chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật có khó khăn về tài chính; các văn bản pháp luật mới của Đảng, Nhà nước và của địa phương về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật như: Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030….

Hơn 40 yêu cầu đề nghị tư vấn về các vấn đề như quyền lợi của người khuyết tật trong các viêc dân sự, hành chính, chính sách pháp luật dành cho người khuyết tật, mức trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật, người chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng… đã được các Trợ giúp viên pháp lý, giải đáp ngay tại hội trường. Thông qua các buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đối tượng được trợ giúp pháp lý là người khuyết tật, thân nhân người khuyết tật và gia đình nhận chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng tại cộng đồng./.     

                                                        Phạm Văn Sỹ

                                   Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336694

Online 14

Hôm nay 60