Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 2019

Cập nhật: Thứ tư, 10/07/2019

     Ngày 8/7, tại trường Chính trị tỉnh, Sở nội vụ, sở Tư pháp và trường Trung cấp luật Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2019 cho đội ngũ cán bộ công chức hộ tịch của tỉnh. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo sở Tư pháp, trường Trung cấp luật Thái Nguyên, hơn 200 cán bộ công chức hộ tịch các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng được thực hiện từ ngày 8/7- ngày 13/7.

 

 

     Trong những năm qua, ngành Tư phát tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Luật hộ tịch, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hộ tịch theo hướng chuyện nghiệp, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp. sở Tư pháp đã triển khai sử dụng phần mềm HOTCH. VN cho tất cả cán bộ làm công tác hộ tịch. Từ khi đưa vào sử dụng phần mềm HOTCH. VN đến nay, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch có nhiều thuận lợi cho cán bộ làm công tác hộ tịch và người dân. Đội ngũ làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ngày càng được đào tạo bài bản và chuẩn hóa. Tuy nhiên, trình độ, năng lực của cán bộ công chức làm công tác hộ tịch cơ sở không đồng đều, lại luôn có sự luân chuyển, thay đổi; do vậy, nhiều cán bộ chưa có kinh nghiệm thực tế và kỹ năng giải quyết công việc. Lớp bồi dưỡng này, nhằm bồi dưỡng chuyên sâu các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho cán bộ công chức hiện đang làm công tác hộ tịch để giải quyết tốt công việc được giao.

 

 

     Tại lớp bồi dưỡng các học viên được giảng viên của trường Trung cấp Luật Thái Nguyên và các giảng viên của các Cục trực thuộc Bộ Tư pháp, truyền đạt các chuyên đề về: Tổng quan về hộ tịch, quản lý Nhà nước về hộ tịch. Đạo đức và trách nhiện của công chức Tư pháp - hộ tịch trong đăng ký, quản lý hộ tịch. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đăng ký khai sinh. Đăng ký kết hôn, cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân. Đăng ký giám hộ, đăng ký nhận cha, mẹ, con. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch. Đăng ký khai tử. Đăng ký nuôi con nuôi trong nước…

     Trong quá trình triển khai các nội dung nói trên, báo cáo viên, học viên, cùng nhau trao đổi, thảo luận, những kinh nghiệm khắc phục khó khăn, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tư pháp ở cơ sở. Thông quan lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp và cập nhật kiến thức pháp luật phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở; giúp cán bộ làm công tác hộ tịch cơ sở nắm được phạm vi các loại việc hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục đăng ký và giải quyết các việc hộ tịch, chứng thực… góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch tại địa phương.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245551

Online 4

Hôm nay 63