Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật: Thứ tư, 08/03/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 07/3/2023, Công đoàn Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức Đại hội toàn thể Công đoàn Sở Tư pháp Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Trần Thị Minh Tuyến Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng các đoàn thể thuộc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy lãnh đạo Sở Tư pháp  Ninh Bình và Công đoàn Viên chức tỉnh, BCH Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Ninh Bình đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2017- 2022; đóng góp tích cực vào thành tích chung của hoạt động công đoàn Viên chức tỉnh và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành. Đại hội X, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Ninh Bình nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác định mục tiêu “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”; Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong nhiệm kỳ qua BCH Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Ninh Bình đã tập trung triển khai, thực hiện đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ đã có 49 lượt tập thể và 158 lượt cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng; Sở Tư pháp Ninh Bình từ năm 2018 đến 2022 liên tục được Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng Cờ thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh, Công đoàn Sở Tư pháp Ninh Bình liên tục đạt Công đoàn cơ sở xuất sắc, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Đến nay, Công đoàn Sở Tư pháp Ninh Bình có 74 cán bộ đoàn viên công đoàn, làm việc ở 08 tổ công đoàn thuộc Sở Tư pháp tỉnh. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Sở Tư pháp Ninh Bình đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn.

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tham mưu, phối hợp của BCH công đoàn với chính quyền và các đoàn thể trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua có lúc chưa kịp thời; nội dung, phương pháp hoạt động chưa thực sự phong phú, đa dạng, chưa tạo được nhiều diễn đàn để thu hút đoàn viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi đóng góp ý kiến…Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Sở Tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Và khẳng định rằng, Công đoàn Sở Tư pháp đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội X và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn Sở Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, đại phương, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Thay mặt Đảng ủy Sở Tư pháp, đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Sở Tư pháp thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Sở Tư pháp được giao.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã kêu gọi đoàn viên công đoàn thực hiện tốt việc nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đáp ứng sự mong đợi và hy vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong cơ quan.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình khóa V.      

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và bầu 02 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình khóa V.

                                                                                              N.S

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824241

Online 12

Hôm nay 1231