HTPLDN Tài liệu Hỗ trợ pháp lý

Giảm 37 khoản phí, lệ phí đến hết ngày 30/6/2022

Cập nhật: Thứ sáu, 25/02/2022

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật: Thứ ba, 31/08/2021

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 5, cụ thể như sau:

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
881669

Online 2

Hôm nay 1292