TTTT Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Thông tin mới nhất về 5 bảng lương mới từ ngày 1-7-2024

Cập nhật: Thứ sáu, 22/12/2023

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó, có đề cập nội dung cải cách tiền lương.

Trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng

Cập nhật: Thứ sáu, 14/10/2022

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022. Theo đó, Nghị định quy định trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng, cụ thể như sau:

Một số quy định về định danh điện tử

Cập nhật: Thứ sáu, 14/10/2022

Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022. Nghị định này quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử. Sau đây là một số quy định về định danh điện tử:

Chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2022

Cập nhật: Thứ năm, 13/10/2022

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Từ 01/7/2023, xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu, biển hiệu

Cập nhật: Thứ ba, 16/08/2022

Ngày 19/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

Cập nhật: Thứ tư, 04/05/2022

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022.

Có thể làm đăng ký xe máy tại Công an xã từ ngày 21/5/2022

Cập nhật: Thứ sáu, 22/04/2022

Ngày 06/4/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Cập nhật: Thứ ba, 01/03/2022

Ngày 18/02/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022 và thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương được quy định như sau:

Từ ngày 21/2: Áp dụng giá dịch vụ mới đối với việc xét nghiệm SAR-COV-2

Cập nhật: Thứ hai, 21/02/2022

Ngày 18/2/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-COV-2. Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp: thanh toán chi phí xét nghiệm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm tự chi trả và các trường hợp được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Từ ngày 18/2, không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn khi làm thủ tục hành chính

Cập nhật: Thứ tư, 16/02/2022

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, có hiệu lực từ ngày 18/2/2022.

Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 02/2022

Cập nhật: Thứ tư, 09/02/2022

1. Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Ngày 28/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bãi bỏ toàn bộ 13 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Cập nhật: Thứ sáu, 17/12/2021

Ngày 09/12/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/12/2021. Theo đó bãi bỏ toàn bộ 13 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bao gồm:

Bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: Thứ sáu, 03/12/2021

Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/12/2021. Theo đó, Quyết định đã bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ

Cập nhật: Thứ tư, 24/11/2021

Ngày 30/8/2021, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Thông tư quy định một số nội dung sau:

Quy định mới về phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Cập nhật: Thứ tư, 17/11/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cập nhật: Thứ năm, 28/10/2021

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2021. Theo đó, Nghị định quy định việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Cập nhật: Thứ năm, 07/10/2021

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ninh Bình: Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh covid-19 thông qua số điện thoại đường dây nóng

Cập nhật: Thứ ba, 07/09/2021

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh, vừa qua UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đặt tại trụ sở UBND tỉnh (địa chỉ: số 3 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Thông tư 03/2021/TT-BNV: Sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Cập nhật: Thứ năm, 19/08/2021

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Chính sách khuyến khích tài năng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ hai, 16/08/2021

Ngày 29/7/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, chính sách khuyến khích tài năng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể như sau:

Quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ hai, 16/08/2021

Ngày 29/7/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND về việc Quy định các khoản thu dịch vụ phụ vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Một số các khoản thu (quy định mức trần) dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục công lập được quy định như sau:

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025

Cập nhật: Thứ ba, 08/12/2020

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định gồm 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020; thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định có một số nội dung cơ bản sau:

Quy định mới về thi tuyển công chức

Cập nhật: Thứ năm, 03/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.

Quy định mới về sử dụng pháo hoa

Cập nhật: Thứ ba, 01/12/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo hoa, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021 và thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Một số quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức

Cập nhật: Thứ năm, 26/11/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.

Kể từ ngày 20/12/2020: Những đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2020

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nội dung cơ bản của Thông tư số 05/2019/TT-BTP

Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019

Một số quy định nổi bật của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019

 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 gồm 7 chương 36 điều quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Một số quy định nổi bật của Luật Kiến trúc năm 2019

Cập nhật: Thứ tư, 09/10/2019

     Luật Kiến trúc gồm 5 Chương 41 điều, quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
778090

Online 1

Hôm nay 138