HTPLDN Chương trình Kế hoạch

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật: Thứ ba, 28/06/2022

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/6/2022.

Quy định mới trong chính sách quản lý khu công nghiệp được thực hiện từ ngày 15/7/2022

Cập nhật: Thứ hai, 20/06/2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 và thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/8/2018 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2021

Cập nhật: Thứ tư, 26/01/2022

Ngày 24/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2021

UBND tỉnh Ninh Bình thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ năm, 20/01/2022

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
778138

Online 5

Hôm nay 186