Tuyên truyền cải cách hành chính

Mục tiêu trong công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình đến năm 2025

Cập nhật: Thứ năm, 19/10/2023

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; ngày 24/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, mục tiêu trong công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 gồm các mục tiêu sau:

Về cải cách thể chế: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; về phát triển kinh tế và về chuyển đổi số; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

                                                                                         

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người khuyết tật tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 18/01/2023 của Sở Tư pháp Ninh Bình về việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Ngày 11/10/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Ninh Bình và UBND xã Trường yên, tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người khuyết tật trên địa bàn xã với sự tham gia của gần 70

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886769

Online 3

Hôm nay 3308