Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật: Thứ ba, 26/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đúng 8h sáng nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội.

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên khai mạc Đại hội.

 

Tới dự phiên khai mạc trọng thể có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã dự phiên khai mạc Đại hội. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình dự Đại hội có 20 đồng chí đại diện cho trên 72 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. 

Mở đầu phiên khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 

Trong đó nêu rõ: "Hôm nay trong không khí phấn khởi, tự hào tại thủ đô Hà Nội, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Đảng cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội XIII để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là nhiệm vụ rất trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã tin tưởng giao phó cho Đại hội…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trong đó nhấn mạnh: Đại hội XIII được tổ chức vào thời điểm nghị quyết lần thứ XII của Đảng đạt được nhiều thành quả quan trọng, khá toàn vẹn, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tổ đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thức hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm to lớn đối với tổ quốc, đồng bào, dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 và cho cả thập niên tới, cho các thế hệ tương lai của đất nước….    

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trích nguồn: baoninhbinh.org.vn

 

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886774

Online 2

Hôm nay 3313