Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, ngành trong giai đoạn mới

Cập nhật: Thứ sáu, 10/03/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 07/03, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến chuyên sâu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. T.S. Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh Nghị quyết số 27-NQ/TW có nhiều nội dung gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp. Đặc biệt, Nghị quyết số 27-NQ/TW được thông qua ngày 09/11 - Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày mà Bộ, ngành Tư pháp triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Thứ trưởng cho biết, ngay khi Nghị quyết số 27-NQ/TW được ban hành, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã thảo luận và xác định vị trí đặc biệt của Nghị quyết  trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để có sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thống nhất trong nhận thức, hành động, xây dựng chương trình triển khai, kịp thời thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết  tại tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

“Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến chuyên sâu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW nằm trong Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, tên Hội nghị cũng đã nói lên những mục tiêu mà Bộ, ngành hướng đến, trong đó lưu ý các nhiệm vụ liên quan trực tiếp Bộ, ngành Tư pháp để tạo nhận thức chung, triển khai thống nhất các hoạt động”, Thứ trưởng phát biểu.

Để đạt được mục tiêu trên, Thứ trưởng đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, theo dõi phần trình bày của báo cáo viên, tích cực thảo luận để có thể nắm bắt được các mục tiêu, quan điểm của Đảng và xác định được các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với cơ quan, đơn vị mình.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản và các điểm mới của Nghị quyết số 27-NQ/TW; các hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu Bộ, Ngành Tư pháp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển của đất nước nhanh và bền vững; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân…

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW nhằm xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa, thực hiện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11-KH/TW, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp Viện Khoa học pháp lý chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động, nghiên cứu kỹ, đảm bảo sự phù hợp khi phân công thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị. Bộ trưởng lưu ý, các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động cần đề cao tính thực tiễn, đi sâu vào những khó khăn, vướng mắc mà Bộ, ngành Tư pháp gặp phải trong suốt thời gian qua để có hướng giải quyết phù hợp. Trong đó lưu ý tới một số nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực pháp luật; công tác tổ chức thi hành pháp luật tập trung vào các lĩnh vực Bộ, ngành Tư pháp quản lý; lượng hóa được các công việc sẽ triển khai…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW và nội dung được quán triệt tại Hội nghị đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị; Tiếp tục rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa, thực hiện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành trong giai đoạn mới và của từng đơn vị.

Sau khi xây dựng được Chương trình hành động, Thứ trưởng đề nghị các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, kịp thời theo tiến độ đề ra. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình hành động, những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện. Các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Theo https://danchuphapluat.vn

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886770

Online 4

Hôm nay 3309