Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 3/2023

Cập nhật: Thứ hai, 06/03/2023

Sáng ngày 06/3/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 3/2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, cùng dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng các đoàn thể thuộc Sở.

Tại Hội nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở đã báo cáo kết quả hoạt động thuộc đơn vị mình trong tháng 02/2023, các lĩnh vực công tác tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đặc biệt có những nhiệm vụ vượt tiến độ như công tác thẩm định Nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho Tổ hòa giải, triển khai một số hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Với sự quyết tâm phấn đấu cùng sự chỉ đạo sát sao của tập thể Lãnh đạo Sở công tác tư pháp trong tháng 02/2023 có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật: Kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh trên từng lĩnh vực như công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành năm 2023; trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2023. Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023. Công tác hành chính - bổ trợ tư pháp được quan tâm chỉ đạo, cấp phiếu lý lịch tư pháp đảm bảo đúng và trước hạn, không có tình trạng hồ sơ quá hạn, kịp thời cử trợ giúp viên pháp lý trợ giúp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết đảm bảo về thời gian theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Công tác cải cách hành chính tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tại Hội nghị, Trưởng các đơn vị thuộc Sở đã báo cáo bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã và đang triển khai; nêu rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của một số nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở trong thời gian tới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác đầu năm, tránh để tồn đọng nhiệm vụ. Trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai nhiệm vụ theo trong Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra VBQPPL năm 2023. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý VPHC; Kế hoạch kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh  năm 2023. Biên soạn tờ gấp về Luật xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát các đầu sách pháp luật để mua và cấp cho các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

2. Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành Công văn hướng dẫn rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đê án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” của Sở Tư pháp năm 2023; Kế hoạch PBGDPL, khảo sát tại cơ sở (dự kiến tại huyện Nho Quan, Kim Sơn). Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Biên soạn tờ gấp thuộc lĩnh vực về du lịch, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuẩn hóa, số hóa sổ hộ tịch; truyền thông về TGPL, lồng ghép với TGPL tại cơ sở cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã huyện Nho Quan. Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và truyền thông về TGPL theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại 6 xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Kim Sơn và 5 xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Nho Quan (không thuộc Chương trình vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi). Lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh (nếu có). Tiếp tục thẩm định hồ sơ vụ việc TGPL và đăng nhập hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng trên hệ thống phần mềm của Cục TGPL.

4. Chuẩn bị các thủ tục thanh tra việc thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định mọi kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, không để tình hình khiếu kiện phức tạp, vượt cấp xảy ra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 82/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục xem xét hồ sơ xử lý VPHC do Cơ quan Cảnh sát điêu tra tỉnh Ninh Bình gửi sang sau khi có ý kiến của Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp.

5. Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2022. Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch trình UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường biên tập, đăng tải các tin bài trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở./.

                                                                                                  N.S

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398642

Online 3

Hôm nay 216