Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm

Cập nhật: Thứ tư, 10/07/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, do đồng chí Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; cán bộ chủ chốt Sở Tư pháp và phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật… Triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

Hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, nổi bật là: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành. Công tác thẩm định VBQPPL được chú trọng, nâng cao; việc kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện kịp thời, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật. 

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hợp tác quốc tế về pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng... 

Những kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tại Ninh Bình, 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung về xây dựng thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngành Tư pháp phối hợp tham mưu  xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; xây dựng Đề án, Nghị quyết trình Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thống nhất với nội dung Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng,phong phú. Việc quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực hành chính - bổ trợ tư pháp được tăng cường. Hoạt động công chứng, chứng thực, hộ tịch, đấu giá tài sản đạt kết quả tích cực. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số trong giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường.

Ngành Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương, các cơ quan của Đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. 

Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành và địa phương đã thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: Tiếp tục quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ.Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp, pháp luật có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí đề nghị các cơ quan Tư pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quán triệt, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hệ thống thi hành án dân sự… Ngành Tư pháp các địa phương bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của Bộ, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

          N.S

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886775

Online 2

Hôm nay 3314