Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XV

Cập nhật: Thứ hai, 08/07/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 8/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22-kỳ họp thường lệ giữa năm theo luật định. Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XV

Quang cảnh Khai mạc kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XV.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu các vụ, các cơ quan, đơn vị của Quốc hội; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

 

Xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2024, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp để xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất theo thẩm quyền; HĐND tỉnh đã thông qua 39 nghị quyết. Việc tổ chức các kỳ họp đã kịp thời ban hành nhiều quyết định quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung chủ yếu: Xem xét báo cáo của UBND tỉnh và của các ngành, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, có tính khả thi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024 của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan theo luật định.

Thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung vào 2 nhóm vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, đó là: "Nhóm vấn đề về việc duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP cấp tỉnh"; "Nhóm vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế".

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 13 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Trong đó có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh; bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2024 cho các huyện, thành phố và các dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

⇒ (Toàn văn Diễn văn khai mạc kỳ họp xem tại đây)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà cho biết: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, rất vinh dự và tự hào cho quê hương Ninh Bình, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cử tri, nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, GRDP xếp thứ 12/63 tỉnh thành, phố trong cả nước

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 do đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày nêu rõ: 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, UBND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp duy trì và phát triển sản xuất, kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung đẩy mạnh các ngành dịch vụ; phát triển đồng bộ văn hóa-xã hội; cùng sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức. Do vậy, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển:

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,19%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục có bước phát triển mới; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt nhiều kết quả. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh Ninh Bình đạt 5,33 triệu đồng/tháng, đứng thứ 11/63 cả nước và đứng thứ 6 khu vực đồng bằng sông Hồng.

Công tác quy hoạch được quan tâm, đẩy mạnh, đã nhanh chóng công khai, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo, từ đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, được các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao.

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt từ 8% trở lên (cao hơn mục tiêu kế hoạch là 7,6% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra).

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái...; triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đảm bảo thông tin, tuyên truyền, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự...

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

Tiếp đó, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 

 

Báo cáo khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt kế hoạch chương trình công tác.

Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp, tổ chức thành công 3 kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua 39 nghị quyết (trong đó có 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, 4 nghị quyết về công tác nhân sự và 31 nghị quyết cá biệt), kịp thời kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh và ban hành nhiều quyết sách tạo cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm việc triển khai thực hiện các quy định về quy hoạch, kinh tế, ngân sách, giá dịch vụ y tế và các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Ninh Bình nhanh, bền vững trong những năm tới đây.

Bên cạnh đó, kịp thời thống nhất giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; hoạt động giám sát, giải trình tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; thực hiện thường xuyên công tác tiếp dân, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của Quốc hội và HĐND tỉnh.

Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp; hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề năm 2024, tập trung giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau giải trình và các cam kết sau trả lời chất vấn, các vấn đề vướng mắc mà cử tri, Nhân dân phản ánh, kiến nghị.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, dân nguyện; chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tích cực tham gia ý kiến vào các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ và Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.

Nâng cao năng lực cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 11 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác). Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, được cử tri và Nhân dân rất quan tâm, theo dõi, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

 

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh Ninh Bình đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Trong thành tựu chung của tỉnh, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng sự đồng hành, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng nhân dân tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động, tổ chức các kỳ họp đúng luật định, khoa học. Các nội dung đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động từ sớm, từ xa; phát huy dân chủ và trí tuệ của các vị đại biểu, kịp thời ban hành nhiều quyết sách về các vấn đề quan trọng, cấp bách, thiết thực của địa phương. 

Dự báo 6 tháng cuối năm với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra cho đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh Ninh Bình tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 103 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, Quyết định số 218 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thể chế hóa, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể trong từng lĩnh vực.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản trị phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Khẩn trương hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng có tính lan tỏa, kết nối các vùng trong tỉnh và với khu vực đồng bằng sông Hồng. Chú trọng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách, trong đó đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp theo hướng khu công nghiệp đô thị sinh thái, phát huy hiệu quả đại lộ Đông-Tây. Tăng cường các hoạt động khảo cổ, phục dựng, bảo tồn và phát huy di tích, di sản, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch Ninh Bình, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, đưa du lịch dịch vụ vào thời kỳ tăng tốc với các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tăng trưởng. 

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế đồng bộ với phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, nhất là việc rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Khẩn trương quán triệt, triển khai các luật và các nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi, tạo sự thống nhất trong nhận thức, bảo đảm hiệu quả triển khai khi các luật có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, tỉnh cần sớm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tăng lương cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; sớm triển khai điều chỉnh mức hưởng lương cho cán bộ hưu trí và trợ cấp xã hội, trợ cấp cho người có công có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân sự của HĐND cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, sớm hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, quan tâm thực hiện chính sách giải quyết lao động dôi dư, chính sách đãi ngộ đối với những người đương chức, những người nghỉ hưu và những người trong diện sắp xếp…

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Tháng 7 này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bày tỏ sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Ninh Bình phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo, thăm hỏi, động viên, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng với những kết quả tốt đẹp đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm vững cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 và cả nhiệm kỳ, phấn đấu xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, một trong những trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh đã được Quốc hội tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự phát triển của tỉnh Ninh Bình hiện nay là sự kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành quả của các nhiệm kỳ trước, có sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Thanh với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy. Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình mong muốn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trong quá trình xây dựng và phát triển.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định HĐND tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có nhiều đổi mới trong cả nội dung, phương thức hoạt động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 là rất phấn khởi, song so với yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn rất gian nan, nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu:

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả các công việc có liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Tập trung rà soát tình hình thực hiện kết quả đạt được và đánh giá khả năng, mức độ hoàn thành đối với từng chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ trong thời gian tới nhằm quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. 

Đặc biệt, tập trung cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt từ 8% trở lên; chú trọng thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công gắn với tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

Đổi mới cách tư duy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa phương; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao đổi, phân tích, làm rõ một số vấn đề trong triển khai, thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là thực hiện nhất quán chiến lược xây dựng Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với tư cách là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần bàn thảo để đưa ra những quyết sách quan trọng phục vụ tốt mục tiêu trên. Trước mắt, tại kỳ họp này cần bám sát các yêu cầu, quy định của Trung ương cũng như thực tiễn của tỉnh để thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng, bảo đảm có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt trong các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý: Tháng 7 hàng năm, toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sỹ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. 

Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, người dân trong tỉnh huy động các nguồn lực và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với các mạng, coi đây là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình yêu thương sâu sắc với đồng chí, đồng bào và mỗi người Việt Nam.

*Trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất khẳng định sẽ cụ thể hóa trong xem xét, quyết định các nội dung của kỳ họp và bổ sung, cụ thể hóa vào kế hoạch, đề án, chương trình công tác của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh năm 2024, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất cho biết: Thời gian tới, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đề án, chương trình công tác, phát huy hơn nữa vai trò của HĐND tỉnh trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện tốt các hoạt động giám sát, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

*Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND tỉnh nghe Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV. 

Theo đó, trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, cử tri toàn tỉnh đã kiến nghị 47 nội dung, trong đó 27 nội dung thuộc lĩnh vực giao thông, đầu tư, xây dựng cơ bản; 10 nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường; 10 nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Chiều nay, HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình. Các nội dung của kỳ họp tiếp tục được Báo Ninh Bình cập nhật.

Theo baoninhbinh.org.vn

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886721

Online 35

Hôm nay 3260