Ngành Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024

Cập nhật: Thứ sáu, 05/07/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 04/7/2024, Ngành Tư pháp Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 của Ngành Tư pháp tỉnh Ninh Bình và các ý kiến phát biểu của đại diện các phòng, đơn vị tham gia thảo luận làm rõ thêm nội dung báo cáo và nêu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm 2024 đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực như:

- Công tác văn bản quy phạm pháp luật: Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp giúp HĐND, UBND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết; 34 Quyết định; hoàn thành tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 2019-2023 với 1.071 văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Rà soát, cho ý kiến 16 nội dung đề nghị, 07 vụ việc, theo yêu cầu của UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương; tập trung theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 về an toàn thực phẩm; quản lý thuế; xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở trong Bộ chỉ số DDCI năm 2024 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cùng với nội dung phong phú và hình thức tuyên truyền đa dạng giúp chuyển tải nội dung quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận được thực hiện hiệu quả. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở đã ban hành 15 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL. Trên cơ sở đó, phối hợp với Hội Luật gia, Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức 17 Hội nghị phổ biến pháp luật tại cơ sở cho 1.950 đại biểu là báo cáo viên. tuyên truyền viên, hòa giải viên, thành viên câu lạc bộ pháp luật và người dân trên địa bàn 17 xã, phường của tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới như Luật Đất đai năm 2024, Luật Căn cước. Biên tập và đăng tải 239 lượt tin, bài phản ánh hoạt động, sự kiện của ngành, cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, giới thiệu văn bản pháp luật mới trên trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang Thông tin của Sở.

- Công tác hành chính - bổ trợ tư pháp: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, chuẩn hoá, số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh tại 06 huyện, thành phố. Chuẩn bị điều kiện thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID; tổ chức thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông (Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất) trên địa bàn tỉnh, tính từ 01/01 đến 31/5/2024 tiếp nhận tổng số: 7.788 hồ sơ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý như công chứng, luật sư, đấu giá, đăng ký biện pháp bảo đảm, kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch, đăng ký nuôi con nuôi và công tác chứng thực tại một số đơn vị.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024 đã luôn bám sát nhiệm vụ công tác của ngành để chủ động triển khai công việc cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh và chỉ đạo các phòng, đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2024 cần quan tâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                              N.S

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886555

Online 2

Hôm nay 3094