Nhìn lại 05 năm thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Cập nhật: Thứ sáu, 25/12/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND,các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã có bước chuyển biến tích cực. Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương, do vậy hàng năm, Hội đồng phối hợp thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể với nội dung, hình thức phong phú, phù họp với địa bàn dân cư và với từng loại đối tượng. Bên cạnh những hình thức được thực hiện thường xuyên như: tuyên truyền miệng, biên soạn, in sao, cấp phát tài liệu, tờ rơi và tờ gấp, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin thành phố còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, mở các chuyên mục pháp luật với đời sống phát sóng trên hệ thống truyền thanh các cấp, xây dựng các câu lạc bộ nông dân với pháp luật... xây dựng tủ sách pháp luật ở các tổ dân phố, thôn; xây dựng và thực hiện các bản quy ước của phố, thôn... đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác PBGDPL trên địa bàn. Cụ thể:

Tổ chức tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đất nước, của tỉnh và của Thành phố. Đồng thời cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng PBGDPL thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trong việc tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL trong nhân dân; tập trung tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi: Trên cơ sở kế hoạch của Sở Tư pháp, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 109/KH - UBND ngày 25/12/2015 về việc tổ chức hội thi “Hoà giải viên giỏi” và chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt kế hoạch trên địa bàn. Kết quả: 14/14 phường, xã tổ chức Hội thi “Hòa giả viên giỏi” ở cơ sở; thành phố Ninh Bình tổ chức thành công Hội thi cấp thành phố và tham dự Hội thi cấp tỉnh đạt giải nhì.

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam: Hằng năm, UBND thành phố đã triển khai thực hiện tốt Ngày Pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, năm 2019 phòng Tư pháp Thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo làm điểm 02 đơn vị là phường Ninh Phong và phường Đông Thành triển khai Ngày pháp luật đến các đoàn thể và nhân dân với hơn 300 người tham gia.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng tại các hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép PBGDPL: Với ý thức hoạt động của Hội, Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình đã tuyên truyền luật pháp, chính sách kết hợp với nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ: các cấp Hội tổ chức 69 buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ về các nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, mua bán người, phòng tránh HIV/AISD, an toàn giao thông, thu hút hơn 3.952 lượt hội viên, phụ nữ tham dự. Viết 41 tin, bài, phóng sự về giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, Hội nông dân thành phố phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức các Hội nghị chuyên đề ở các phường, xã về công tác PBGDPL cho đối tượng là Hội viên Hội Nông dân.

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử: Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; tiếp tục đăng tải các văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử thành phố Ninh Bình và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh các cấp để nhân dân được biết và tham khảo. Đài truyền thanh thành phố xây dựng chuyên mục “Pháp luật với đời sống” hàng tuần phát vào thứ 3, 5 với thời lượng 5-7 phút.

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức trực quan, số lượng phát hành, cấp phát các loại tài liệu (sách, tờ gấp, băng, đĩa, panô, áp phích và các ấn phẩm pháp luật khác miễn phí...): Các cơ quan, đơn vị đã biên soạn, tiếp nhận, phát hành miễn phí nhiều tài liệu tuyên truyền pháp luật; sách tuyên truyền chuyên đề theo các lĩnh vực thiết thực với đời sống xã hội như: Pháp luật về bầu cử, công chứng, chứng thực, đất đai, lao động...

Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về vấn đề pháp luật: An toàn giao thông, an toàn trường học; phòng chống cháy nổ trong nhà trường, phòng chống bạo lực học đường và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân; tổ chức đọc sách pháp luật tại thư viện trường. Hằng năm, phối hợp với công an phường (xã), công an thành phố để tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông, an toàn trường học, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và kiểm tra việc tàng trữ, sử dụng các chất cháy nổ, vật liệu, vũ khí trong nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phương: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ,... để giáo dục, tuyên truyền học sinh thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật.

Phổ biến pháp luật thông qua việc xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật: Để đảm bảo quản lý tốt việc xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, thực hiện đúng các nội dung quy định và sự chỉ đạo của Sở Tư pháp, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường về công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách. Đến nay 14/14 xã, phường đã trang bị tủ sách pháp luật, 170/183 tủ sách pháp luật ở Thôn, Tổ dân phố có từ 150 - 350 đầu sách/tủ sách và công báo, các văn bản pháp luật do ngành cấp phục vụ cho việc tra cứu, tìm đọc văn bản của cán bộ và nhân dân; hàng năm thường xuyên bổ sung từ 3 đến 5 đầu sách pháp luật cho các thôn, tổ dân phố. 

Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật: Hội Nông dân thành phố thành lập Câu lạc bộ pháp luật với nông dân ở phường Ninh Phong. Hội phụ nữ thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo các phường, xã tổ chức ra mắt 14 "Góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân" với 60 thành viên tham gia tư vấn. Đến nay 14/14 cơ sở Hội duy trì tốt sinh hoạt của các mô hình câu lạc bộ: 33 câu lạc bộ tuyên truyền về pháp luật với 487 thành viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở với cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Kết quả 14/14 phường, xã đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Hội LHPN cơ sở với hội viên phụ nữ trên địa bàn thu hút hơn 1200 người về dự.

Công tác hòa giải ở cơ sở: Hiện nay trên địa bàn thành phố có 183 Tổ hòa giải ở cơ sở /183 thôn, tổ dân phố với 1.036 hòa giải viên. Hàng năm UBND thành phố tổ chức được từ 1 đến 2 hội nghị để tập huấn chuyên môn, kỹ năng và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên; cấp sổ hòa giải đến 100% các Tổ hòa giải ở cơ sở. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành từ 80-90% các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại địa bàn các khu dân cư. Việc hòa giải thành công các vụ việc tranh chấp tại cơ sở, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật... Bên cạnh đó, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng được quan tâm, chỉ đạo sát sao; đến nay 14/14 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Trong 05 năm qua, việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL theo các Đề án, Chương trình có sự chuẩn bị bài bản từ việc xác định địa bàn, nội dung trọng điểm đến việc khảo sát để nắm bắt nhu cầu tuyên truyền, PBGDPL, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp đã có tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

T.H

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886775

Online 2

Hôm nay 3314