Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư triển khai các nhiệm vụ Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện

Cập nhật: Thứ hai, 08/02/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Chương trình định hướng công tác Tư pháp Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Phòng Tư pháp huyện Hoa Lư đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản triển khai đồng bộ nhiệm vụ của ngành Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện như: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 27/01/2021 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2021 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2021 thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2021 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn năm 2021.

     Nội dung của các kế hoạch chi tiết đã phân công rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như thời gian, tiến độ thực hiện nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Bên cạnh đó, nội dung các Kế hoạch cũng nhấn mạnh đến công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

     File đính kèm: Kế hoạch số 14/KH-UBND; Kế hoạch số 15/KH-UBND; Kế hoạch số 16/KH-UBND; Kế hoạch số 18/KH-UBND

Phạm Thị Quỳnh

Phòng Tư pháp huyện Hoa Lư

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886498

Online 2

Hôm nay 3037