Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Cập nhật: Thứ sáu, 12/06/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 22/5/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Quyết định số 643/QĐ-TLĐ có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cụ thể:

 

1. Nguồn chi hỗ trợ: Từ nguồn tài chính tích lũy tại Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

2. Đối tượng hỗ trợ:

 

a) Đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đồng/tháng), có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 42/NQ-CP).

b) Đoàn viên, người lao động đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, định hướng đối tượng gồm:

- Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

- Người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo.

- Đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp.

- Trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống...

 

3. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần.

 

4. Thời gian được tính ảnh hưởng: Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/5/2020.

 

5. Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 30/7/2020.

 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ nguồn kinh phí, tình hình đoàn viên, người lao động của đơn vị, xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó xác định cụ thể điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục hưởng gói hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, lựa chọn đúng đối tượng thực sự khó khăn; tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng; chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về mọi vấn đề phát sinh hoặc vi phạm trên địa bàn, thuộc phạm vi ngành, Tổng công ty quản lý; báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Đồng thời, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao các Ban Tài chính, Quan hệ Lao động, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Thiều Tú

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
903890

Online 2

Hôm nay 2894