Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

Cập nhật: Thứ tư, 06/07/2016
Số hiệu
Trích yếu nội dung Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành
Tải xuống

              Ngày 20/6/2016, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1236/QĐ-BTP ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 và Phụ lục cách chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

            A. Tại Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 với tổng số điểm chuẩn là 200 điểm, cách chấm điểm chuẩn đối với từng nội dung, các tiêu chí cụ thể theo quy định căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, có những nhiệm vụ đã đưa ra các chỉ tiêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm cơ sở chấm điểm chuẩn.

B. Tại biểu phụ lục cách chấm điểm thi đua, xếp hạng: hướng dẫn cụ thể chấm điểm thi đua và quy định về xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2016 như sau:

I. Chấm điểm thi đua

1. Cách tính điểm tự chấm của Sở Tư pháp và của các đơn vị thuộc Bộ chấm cho Sở Tư pháp

Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức đánh giá, tự chấm điểm thi đua; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được giao giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về các lĩnh vực đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí, tổ chức đánh giá, chấm điểm cho Sở Tư pháp theo nguyên tắc như sau:

- Điểm chuẩn là mức điểm tối đa được chấm đối với tiêu chí và đạt được khi đơn vị hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo tiêu chí đặt ra;

- Thang điểm được xác định tương ứng với từng mức độ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị đạt được đối với từng tiêu chí. Đối với các tiêu chí không xác định thang điểm cụ thể, nếu trong quá trình chấm điểm, Sở Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện trừ điểm cần nêu rõ lý do và tài liệu kiểm chứng cụ thể (nếu có);

- Không chấm điểm đối với các tiêu chí chưa thực hiện được (0 điểm).

2. Mốc thời gian được tính để chấm điểm kết quả công tác

Mốc thời gian được tính để chấm điểm kết quả công tác từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/10/2016 và ước tính đến 31/12/2016.

3. Thời gian gửi kết quả tự chấm điểm của Sở Tư pháp

Kết quả điểm tự chấm của Sở Tư pháp được gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) đồng thời gửi về Khu vực thi đua trước ngày 15 tháng 11 năm 2016.

4. Thời gian gửi kết quả chấm điểm của các đơn vị thuộc Bộ cho Sở Tư pháp

Kết quả chấm điểm của các đơn vị thuộc Bộ cho Sở Tư pháp được gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 05 tháng 12 năm 2016.

5. Cách tính tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp của Hội đồng thi đua- Khen thưởng Ngành Tư pháp.

Trên cơ sở kết quả tổng điểm tự chấm của Sở Tư pháp và tổng điểm của các đơn vị thuộc Bộ chấm cho Sở Tư pháp, cách tính tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp như sau:

 

Tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng

=

Tổng điểm tự chấm của Sở Tư pháp + (Tổng điểm của các đơn vị thuộc Bộ chấm cho Sở Tư pháp x 2)


3

   

II. Xếp hạng

Trên cơ sở kết quả các mặt công tác đã đạt được trong năm 2016, kết quả chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp, nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí và chấm điểm của các đơn vị thuộc Bộ được giao quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ của Sở Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Bộ về cơ cấu, số lượng các hạng thi đua trong năm 2016, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét, báo cáo xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Bộ và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2016 thành 4 hạng: Xuất sắc (Hạng A), Khá (Hạng B), Trung Bình (Hạng C) và Yếu (Hạng D). Cụ thể như sau:

1. XUẤT SẮC (HẠNG A)

Lựa chọn, xem xét các Sở Tư pháp đạt từ 190 điểm trở lên.

2. KHÁ (HẠNG B)

Lựa chọn, xem xét các Sở Tư pháp đạt từ 180 đến dưới 190 điểm.

3. TRUNG BÌNH (HẠNG C)

Xem xét các Sở Tư pháp đạt từ 170 đến dưới 180 điểm.

4. YẾU (HẠNG D)

Các Sở Tư pháp đạt dưới 170 điểm.

Ngoài việc xếp hạng theo kết quả chấm điểm thi đua, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố vi phạm các trường hợp sau đây: Đơn vị để xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, đã có kết luận thanh tra, kiểm tra; đơn vị có cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc có cá nhân vi phạm pháp luật bị truy tố thì xếp hạng C trở xuống

 Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng đối với các Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp xem xét quyết định xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng./.

              Xem chi tiết Quyết định 1326/QĐ-BTP

              Bảng tiêu chí năm 2016

              Phụ lục

    

                                                               Đỗ Thị Hiên – Văn phòng Sở

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824242

Online 1

Hôm nay 1232