Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các xã trên địa bàn huyện Nho Quan.

Cập nhật: Thứ sáu, 17/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 02/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Nho Quan và chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 1000 người là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã trên địa bàn huyện Nho Quan, gồm: Thạch Bình, thôn 4, thôn 5 xã Phú Sơn, Phú Long, Quảng Lạc, Xích Thổ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc Sở Tư pháp trực tiếp tuyên truyền những nội dung cơ bản về: Một số chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những rủi ro có thể gặp; quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết các tình huống liên quan đến đất đai. Cũng tại Hội nghị, các trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí, giải đáp những vướng mắc pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự, đất đai, chế độ chính sách và các lĩnh vực pháp luật khác cho gần 30 lượt người có yêu cầu. Các yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý và nhân dân đều đã được tư vấn, hướng dẫn kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tại các Hội nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã tiến hành cấp phát hơn 5.000 tờ gấp về chính sách dân tộc thiểu số và miền núi; 2.500 bản cẩm nang về trợ giúp pháp lý cho người dân tham dự Hội nghị trên địa bàn các xã.

Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật tại một số xã của huyện Nho Quan đã góp phần giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật; từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.

Ninh Thị Hà

Trung tâm TGPL Nhà nước

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398653

Online 1

Hôm nay 227