Trợ giúp pháp lý

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở tại các xã trên địa bàn huyện Yên Khánh

Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2023

Sáng ngày 18/5/2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở tại Hội trường UBND xã Khánh Hải với hơn 200 đại biểu tham dự gồm đại diện Lãnh đạo Phòng Tư Pháp huyện Yên Khánh, Lãnh đạo UBND các xã, Công chức tư pháp - Hộ tịch và Hòa giải viên cơ sở các thôn, xóm trên địa bàn các xã Khánh Hải, Khánh Vân, Khánh Lợi tham dự Hội nghị.

Đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ xã Lạng Phong, huyện Nho Quan

Cập nhật: Thứ ba, 16/05/2023

Sáng ngày 15/5/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Tôn giáo chính sách xã hội Hội phụ nữ tỉnh Ninh Bình, Hội phụ nữ huyện Nho Quan tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ phụ nữ xã Lạng Phong tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Lạng Phong, huyện Nho Quan với gần 80 hội viên Chi hội phụ nữ xã Lạng Phong tham dự

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hoà giải viên và và trợ giúp pháp lý tại các xã trên địa bàn huyện Kim Sơn

Cập nhật: Thứ tư, 26/04/2023

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 12/01/2023 của Sở Tư pháp Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Từ ngày 11/4 đến ngày 24/4/2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, UBND huyện Kim Sơn tổ chức 08 Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Hoà giải viên và trợ giúp pháp lý tại các xã trên địa bàn huyện kim Sơn

Hội nghị tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự cho người tiến hành tố tụng và Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Sơn và Nho Quan

Cập nhật: Thứ hai, 24/04/2023

Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và Nho Quan tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý (TGPL), nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện TGPL trong lĩnh vực hình sự tại Hội trường Công an huyện Kim Sơn và Nho Quan cho hơn 300 đại biểu là: Điều tra viên, cán bộ điều tra và Công an xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Kim Sơn và Nho Quan.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Kim Trung và Kim Đông, huyện Kim Sơn

Cập nhật: Thứ hai, 27/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện chính sách TGPL theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 02/KH-TTTGPL ngày 10/02/2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình về tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Ngày 23/3/2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các xã trên địa bàn huyện Nho Quan.

Cập nhật: Thứ sáu, 17/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 02/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Nho Quan

Tìm hiểu quy định của pháp luật về người dân tộc thiểu số thuộc diện được trợ giúp pháp lý

Cập nhật: Thứ sáu, 17/03/2023

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, để được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý, người dân tộc thiểu số phải cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số quy định người dân tộc thiểu số được hưởng trợ giúp pháp lý gồm

Tìm hiểu về diện người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

Cập nhật: Thứ ba, 07/03/2023

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng thuộc diện được Trợ giúp pháp lý

Cập nhật: Thứ hai, 20/02/2023

Chiều ngày 09/01/2023, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn L về tội “cướp giật tài sản”, do có đơn kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Theo yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý (TGPL), Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã cử trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo ở giai đoạn xét xử sơ thẩm tiếp tục tham gia bào chữa cho bị cáo ở giai đoạn phúc thẩm.

Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ năm, 09/02/2023

Nhằm tăng cường sự quản lý của nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) và quản lý chất lượng vụ việc TGPL trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TGPL, đảm bảo cho đối tượng TGPL được thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí với chất lượng tốt nhất; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về TGPL và chất lượng vụ việc TGPL; làm căn cứ để xác định trách nhiệm, năng lực của tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL trong việc thực hiện vụ việc TGPL thành công, hiệu quả và đảm bảo tính khách quan, độc lập trong hoạt động đánh giá.

Kế hoạch triển khai thực hiện Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ ba, 07/02/2023

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đảm bảo cho các đối tượng được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngày 31/01/2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTTGPL về việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tình Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ ba, 17/01/2023

Ngày 12/01/2023, Sở Tư pháp Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-STP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023.

Hội nghị tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin về trợ giúp pháp lý, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý năm 2022

Cập nhật: Thứ tư, 09/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 03/KH-TTTGPL ngày 20/10/2022 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Nho Quan và Kim Sơn năm 2022.

Ninh Bình: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

Cập nhật: Thứ sáu, 07/10/2022

Ngày 6/10/2020, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (2017-2022) và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý, đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Ninh Bình

Cập nhật: Thứ hai, 11/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-HĐPH ngày 21/6/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương về kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 05-06/7/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Mai Lương Khôi – Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện một số bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Lãnh đạo cán bộ Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp đã về làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật cho phụ nữ tại một số xã, thị trấn

Cập nhật: Thứ năm, 09/06/2022

Ban Tuyên giáo và chính sách pháp luật - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật cho hội viên hội phụ nữ các xã: Kim Tân, huyện Kim Sơn; xã Văn Phú, huyện Nho Quan; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư và thị trấn Yên Thịnh huyện Yên Mô cho gần 400 đại biểu và hội viên tham dự.

Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ sáu, 20/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUSTP ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp Ninh Bình về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Sở Tư pháp đã chỉ đạo Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý là Chi bộ tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ và tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Tích cực triển khai tuyên truyền và tập huấn cho Hòa giải viên ở cơ sở

Cập nhật: Thứ ba, 26/04/2022

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/4/2019 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, vừa qua Phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật phối hợp với Phòng Tư pháp Nho Quan, tổ chức tập huấn cho các hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn các xã Xích Thổ, Gia Tường, Quảng Lạc và Sơn Lai thuộc huyện Nho Quan.

yên truyền và tư vấn pháp luật nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam

Cập nhật: Thứ ba, 26/04/2022

Nhân dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam, thực hiện Kế hoạch năm 2022 và công tác phối hợp tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho Hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh, vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội người khuyết tật huyện Gia Viễn tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho hội viên trên địa bàn một số xã của huyện Gia Viễn

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Tư vấn pháp luật nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật

Cập nhật: Thứ tư, 08/12/2021

Hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12), vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Hội Người khuyết tật và Hội người mù huyện Gia Viễn tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật trên địa bàn một số xã, thị trấn thuộc huyện Gia Viễn với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể; Ban chấp hành Hội Người khuyết tật huyện, hội viên và đại diện người chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng và người mù hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Tổ chức trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Cập nhật: Thứ sáu, 12/11/2021

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần trong đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩ giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật, hướng mọi tổ chức cá nhân trong xã hội sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó có đối tượng đặc thù. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) phối hợp với Hội Người Khuyết tật và Hội Người mù huyện Gia Viễn tổ chức các buổi truyên truyền và tư vấn pháp luật cho gần 200 người là hội viên và người thân hiện chăm sóc người khuyết tật đặc biệt trên địa bàn xã Gia Hưng và Gia Phú.

Kịp thời trợ giúp pháp lý cho các trẻ em bị mồ côi do đại dịch Covid-19

Cập nhật: Thứ ba, 05/10/2021

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em, đặc biệt là ở các địa phương bùng phát dịch lần thứ tư. Tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố đã có hơn một nghìn trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha, mẹ, người thân.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 28/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CTGPL ngày 25/3/2021 của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2021, ngày 26/4/2021 Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Bình. Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Thị Hường - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.

Tuyên truyền và tư vấn pháp luật nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam

Cập nhật: Thứ năm, 22/04/2021

Hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho hội viên người khuyết tật trên địa bàn một số xã, thị trấn của huyện Gia Viễn và huyện Yên Khánh.

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật: Thứ sáu, 22/01/2021

Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình (Hội đồng phối hợp) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành,

Tư vấn pháp luật nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật

Cập nhật: Thứ hai, 14/12/2020

Hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12), vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho gần 200 hội viên người khuyết tật trên địa bàn huyện Yên Khánh và thành phố Tam Điệp.

Tổ chức trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày vì người nghèo

Cập nhật: Thứ hai, 02/11/2020

Thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11) và "Ngày vì người nghèo" (17/10), Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình tổ chức, triển khai một số hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

Trợ giúp pháp lý Ninh Bình: Tích cực tổ chức các hoạt động hướng tới ngày thành lập Trợ giúp pháp lý Việt Nam

Cập nhật: Chủ nhật, 06/09/2020

Để thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 23 năm ngày thành lập Trợ giúp pháp lý Việt Nam (06/6/1997- 06/6/2020), Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn chào mừng ngày thành lập.

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019

Cập nhật: Thứ hai, 25/11/2019

    Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐPHLN ngày 05/11/2019 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình về kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; trong hai ngày, ngày 20 và 21/11/2019 Đoàn Kiểm tra liên ngành do đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan tố tụng trên địa bàn huyện Kim Sơn, Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Tam Điệp

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và 20 năm ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý

Cập nhật: Thứ ba, 29/08/2017

Ngày 28/8, Sở Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2017) và 20 năm ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý (6/9/1997 – 6/9/2017).

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398657

Online 1

Hôm nay 231