Quyết định của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020

Cập nhật: Thứ ba, 05/07/2016
Số hiệu
Trích yếu nội dung Quyết định của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành
Tải xuống

Ngày 14/6/2016 Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1265/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020 với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết của toàn Ngành, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.

1. Chủ đề phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020: Phát động phong trào thi đua trong Ngành giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020 ”

2. Nội dung tổ chức các phong trào thi đua

2.1. Đổi mới hình thức, xây dựng nội dung các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt thiết thực, phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng các nội dung, nhiệm vụ sau:

a) Thi đua thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, Chiến lược cải cách tư pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành Tư pháp. Thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành được xác định trong Chương trình, kế hoạch công tác tư pháp hàng năm... Phấn đấu hoàn thành từ 80% trở lên kế hoạch công tác chuyên môn trên các lĩnh vực và khối lượng công việc được giao giai đoạn 2016-2020 với chất lượng và hiệu quả cao.

b) Thi đua củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Ngành trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan Tư pháp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2.2. Phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm trong các năm.

2.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên “Trang thông tin Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp” và các báo, tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp, để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua của toàn Ngành, đảm bảo đồng bộ ở cả 04 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.

2.4. Nâng cao chất lượng khen thưởng. Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc, cán bộ, công chức người trực tiếp lao động, làm cho phong trào thi đua ngành Tư pháp không ngừng phát triển, thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn Ngành.

3. Tiến độ tổ chức thực hiện: Phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 được tổ chức thực hiện thường xuyên, trong đó cao điểm là hai đợt:

1.1. Đợt 1: Thời gian tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/8/2018, tổ chức tổng kết cùng với sơ kết công tác tư pháp 8 tháng đầu năm 2018, kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

1.2. Đợt 2: Thời gian tính từ ngày 29/8/2018 đến ngày 28/8/2020, tổ chức tổng kết cùng với kỷ niệm 75 Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Việc tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp cho từng đợt thi đua.

 

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương mình Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm và giai đoạn 2016-2020.

 

Xem chi tiết quyết định 1265

Đỗ Thị Hiên – Văn phòng Sở

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824192

Online 3

Hôm nay 1182