Bộ Tư pháp đề nghị chấn chỉnh hoạt động công chứng

Cập nhật: Thứ năm, 15/12/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Để chấn chỉnh hoạt động công chứng trong cả nước, ngày 05/12/2022 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4846/BTP-BTTP, theo đó đề nghị Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số việc sau đây:

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công chứng để Nhân dân nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng và giá trị của văn bản công chứng từ đó tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

- Tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công chứng, việc chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động công chứng nhằm răn đe, chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động công chứng thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Có văn bản chỉ đạo, quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành nghề, các quy định về trình tự, thủ tục công chứng, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; quán triệt tinh thần của Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường phối hợp với Hội công chứng viên tỉnh trong việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến hành nghề công chứng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức hành nghề công chứng cho công chứng viên; tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò tự quản của Hội công chứng viên trong việc giám sát hoạt động hành nghề của các công chứng viên; kịp thời phát hiện các tiêu cực và xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề công chứng.

- Chủ động chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng hoặc tiếp tục rà soát, sửa đổi, cập nhật cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của Luật Công chứng để tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn của hoạt động công chứng.

- Tăng cường, quản lý chặt chẽ về phát triển các tổ chức hành nghề công chứng; nâng cao, kiểm soát chất lượng đầu vào của đội ngũ công chứng viên tại địa phương thông qua quản lý về tập sự hành nghề công chứng, thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên.

T.H

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824140

Online 2

Hôm nay 1130